Nummer 1/2019

Stöd till sjukskrivna en uppgift för sjuksköterskor

Bild till artikel Stöd till sjukskrivna en uppgift för sjuksköterskor

Sjuksköterskor vid vårdcentralerna skulle kunna ha en större roll i vården av sjukskrivna patienter än idag. Men då måste de få kompetensutveckling. En förstärkning av sjuksköterskerollen skulle kunna leda till en ökad kvalitet i telefonrådgivningen, visar Linda Lännerströms avhandling.

Linda Lännerströms forskning har sin bakgrund i hennes egna erfarenheter. Hon har arbetat som distriktssköterska och med telefonrådgivning i 15 års tid.
– För patienterna är sjuksköterskan i telefonen ofta den enda vägen in till vårdcentralen, vilket gör telefonrådgivning till en komplex uppgift, med krav från olika håll. Jag upplevde hur svårt det kan vara att hantera frågor från dem som är sjukskrivna. Det rörde sig ofta om svåra frågor och i en del fall visste jag inte vad jag skulle göra.

Hon upplevde också att många av patienterna verkade stressade och oroade, men förstod inte riktigt vad som låg bakom dessa känslor.
I sin första studie i avhandlingen intervjuade hon sexton långtidssjukskrivna patienter och den grundläggande upplevelsen hos dem var att de kände att de hade förlorat sin självständighet.

Patienterna kände sig dessutom stigmatiserade av att vara sjukskrivna, de upplevde sig ifrågasatta både av myndigheter och av den närmaste omgivningen. Patienterna beskrev även exempel på dåligt bemötande och många har därför tappat förtroendet för alla myndigheter, säger Linda Lännerström.

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter i relation till de sjukskrivna patienterna omfattar att bedöma, hänvisa, stödja och samarbeta. Men de sjuksköterskor som intervjuades beskrev en stressande verklighet som bestod av motstridiga krav från patienter och kollegor. Vidare uttryckte de brist på egen kompetens och brist på resurser inom organisationen.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/19 sid 30–32

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen