Nummer 1/2019

Personcentrerad tvångsvård

Bild till artikel Personcentrerad tvångsvård

– Att använda tvång är den värsta delen av arbetet i psykosvården. Med ett personcentrerat arbetssätt kan vi undvika det oftare, säger Johana Hedström sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal.

Avdelning 242 på Mölndals sjukhus har lyckats minska antalet tvångsåtgärder genom att börja arbeta personcentrerat. För några år sedan bältades en patient med täta mellanrum, numer sker det mer sällan.
– Genom att arbeta förebyggande och lyssna till patientens berättelser och behov, kan vi undvika situationer som skulle kunna skapa konflikt, beskriver vårdenhetschefen och psykiatrisjuksköterskan Beatrice Carlsson.

På slutenvårdsavdelningen vårdas elva patienter. Majoriteten är inte här frivilligt, utan tvångsvårdas på grund av sin psykiska sjukdom eller tillstånd. Resultat från en pågående forskningsstudie visar att patientnöjdheten ökat sedan avdelningen börjat arbeta med personcentrerad vård.
–Även anhöriga är mer tillfreds med vården, säger Beatrice Carlsson.

Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/19 sid 16–18

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen