Om Omvårdnadsmagasinet

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om omvårdnadsforskning och om sjuksköterskors arbete. Allt förpackat i en fräsch och lättillgänglig grafisk form. Upplagan är ca 60 000 exemplar och tidskriften skickas till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar.

Omvårdnadsmagasinet vill stimulera den professionella utvecklingen genom att sprida resultat från forskning och utveckling till alla sjuksköterskor och bidra till att de omsätts i klinisk verksamhet. Vår utgångspunkt är att skriva om aktuell omvårdnadsforskning så att ett ämne kan intressera alla sjuksköterskor, oavsett vilken medicinsk specialitet hon eller han arbetar inom.

Förutom de vetenskapliga artiklarna är Omvårdnadsmagasinet fyllt av reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor. I varje nummer porträtteras en aktuell person.

Omvårdnadsmagasinet innehåller även information om Svensk sjuksköterskeförening och vår verksamhet.

Chefredaktör för Omvårdnadsmagasinet är Sara Bergqvist Månsson.

Till tidningen är också knutet ett kvalificerat redaktionsråd bestående av sjuksköterskor med stor erfarenhet av både forskning och utbildning.