Kontaktinformation

Adressen till Omvårdnadsmagasinet är:
Omvårdnadsmagasinet
Svensk sjuksköterskeförening
Baldersg 1
114 27 Stockholm
Tel: 08-412 24 00
Fax: 08-412 24 24
E-post: omvardnadsmagasinet@srmedia.se

Uppslag och idéer till artiklar lämnas till chefredaktören Sara Bergqvist Månsson, tel 070-747 40 55, e-post sara@srmedia.se

Vill du annonsera, kontaktar du Efva Bengtsson eller Peter Sundström på Bengtsson&Sundström Media, tel 08-10 39 20, e-post: efva.bengtsson@bs-media.se eller peter.sundström@bs-media.se Annonsinformation finns även under kategorin Annonsinformation.

Vill du prenumerera så är årskostnaden för sex nummer: 450 kr i Sverige, 500 kr i Norden, 550 kr i övriga världen. Prenumerationer beställs på tel 08-412 24 00 eller via e-post alexandra.berktas@swenurse.se

Omvårdnadsmagasinets redaktionsråd består av:
Ami Hommel (ordförande) ami.hommel@swenurse.se
Roland Nilsson, rnn@telia.com
Birgitta Olofsson, olofsson@umu.se
Janne Kautto, janne.kautto@ambssk.se
Märtha Sund Levander, martha.sund-levander@liu.se
Pernilla Rönntoft, pernilla.ronntoft@attendo.se
Anna Anåker, aaa@du.se
Susanne Syrén, susanne.syren@lnu.se
Helén Aggevall Bergström, helen.aggevall@umea.se

Layout och grafisk form görs av Christer Lythell, CL-form och V-TAB Vimmerby trycker tidningen.

ISSN-nummer är 1652-0858