Sektionen för omvårdnadsinformatik
Välkommen till Sektionen för omvårdnadsinformatik

SOI Konferens 2018

Här kommer material från årets SOI konferens i som hölls torsdagen den 19 april 2018, med temat Bäst på eHälsa! Sjuksköterskans dokumentation har betydelse presenteras.

Presentationer från konferensen

Årsmöte 2018

Här hittar du dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till årsmötet 19/4 2018 som hålls i direkt anslutning efter SOI konferensen

Årsmöteshandlingar

ICNP material

Här finns den senaste versionen för ICNP (The International Classification for Nursing Practice) , avseende diagnoser och mål/resultat att ta dela av

ICNP material

ICNP

ICNP (The International Classification for Nursing Practice) ger en internationell standard för att underlätta beskrivning och jämförelse av omvårdnad lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

ICNP

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet

Bli medlem

Medlemskap i SOI är öppet för alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande eller andra personer som har intresse av sektionens arbete.

Bli medlem
Medlem

Stipendium

Sök vårt utbildnings- och resestipendium!

Stipendium
Fjäderpenna