Nyheter

NU STARTAR VI UPP - Samtalsstöd för sjuksköterskor via webben från måndag 13 juli! Genom sektionen Handledning i Omvårdnad erbjuder vi samtalsstöd för att få lyfta vad du upplevt i ditt omvårdnadsarbete. För dig som väljer att delta så är detta ett tillfälle att tillsammans med kollegor eller enskilt reflektera om händelser och reaktioner. Vi frågar efter tankar, bilder, känslor, fysiska upplevelser och fantasier under samtalet. Deltagarna/Deltagaren får i uppgift att lägga märke till vad som händer med dem när de lyssnar till/berättar en berättelse. Att samla upp deltagarnas reaktioner eller reflektioner sätter igång en massa saker. Alla får möjlighet att bidra med sina spontana upplevelser där ingen eller någons upplevelse är bättre än någon annan. Det stärker dig i att våga lita på din intuition och använda den i ditt omvårdnadsarbete. Under samtalet tar vi stöd i frågorna nedan; Vad är allra viktigast för dig att uppnå under den här reflektionen ? Hur kan jag eller gruppmedlemmarna vara till störst nytta för dig ? Vad vill du ha hjälp med ? Du finner mer information och ser vilka omvårdnadshandledare som är tillgängliga på Facebook sidan SSF/ Covid 19: Samtalsstöd för sjuksköterskor (begär tillträde till den slutna gruppen)

samtal cocid 19

Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.

Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".

Ordförande har ordet

Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De har en gedigen utbildning att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring.

Läs hela Ordförande har ordet
Linda

Kalendarium

Nyheter

Vår insändare finner ni här.

Dokument

Medlemstidningen

Medlemstidningen

På denna sida finner ni alla medlemstidningar.
Förstasidan på medlemstidningen

OBS!

Sista inlämningsdatum för ansökan om godkännande är den första september varje år.

Folder

Här finner ni vår folder om handledning i omvårdnad, denna får ni gärna skriva ut.

HiO_6-sidig folder u-vikning 20181119 med bankgiro.pdf