Nyheter

Då vi inte ska medverka till att sprida Coronavirus har styrelsen för Handledning i Omvårdnad bestämt att flytta studiedagen 27/3 2020 till 2021. Årsmötet och styrelesmöten sker via Zoom.

Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.

Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".

Ordförande har ordet

Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De har en gedigen utbildning att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring.

Läs hela Ordförande har ordet
Linda

Kalendarium

Nyheter

Vår insändare finner ni här.

Dokument

Medlemstidningen

Medlemstidningen

På denna sida finner ni alla medlemstidningar.
Förstasidan på medlemstidningen

OBS!

Sista inlämningsdatum för ansökan om godkännande är den första september varje år.

Folder

Här finner ni vår folder om handledning i omvårdnad, denna får ni gärna skriva ut.

HiO_6-sidig folder u-vikning 20181119 med bankgiro.pdf