Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Diskussion om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser till följd av covid-19.

Fredag 16 april kl. 13-14

Moderator:
Helle Klein allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd

Deltagare:
Charlotta George Cheif Nurse Officer, Socialstyrelsen
Ing-Marie Larsson specialistsjuksköterska intensivvård, fil. dr, lektor och styrelseledamot, Riksföreningen AnIva
Lena Jensen Specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Lars Sandman fil. dr i praktisk filosofi, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet

Det finns möjlighet att skicka in frågor via chattfunktionen om du följer seminariet i realtid. Seminariet spelas in och kommer att vara tillgängligt via vår hemsida i efterhand.

Anmälan om deltagande till anette.danielsson@swenurse.se senast 12/4 (skriv gärna ”anmälan 16/4” i ämnesraden).
Länk för deltagande skickas ut några dagar innan seminariet.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.

Arrangörer: Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Riksföreningen AnIva.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar