Svensk sjuksköterskeförening söker chefredaktör

Svensk sjuksköterskeförening söker en chefredaktör för Omvårdnadsmagasinet, 100 % Tillträde senast 15 januari, 2021

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsorganisation med drygt 50 000 medlemmar. Svensk sjuksköterskeförening företräder professionens kunskapsområde omvårdnad med syfte att främja forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg.

Omvårdnadsmagasinet

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skildras omvårdnadsforskning, förändringsarbete inom omvårdnad och sjuksköterskors arbete. Tidskriften innehåller även medlemsidor med information om Svensk sjuksköterskeförenings arbete. Tidskriften går ut till Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar. Det är också möjligt att prenumerera på tidningen.


Till tidningen är också knutet ett redaktionsråd bestående av sjuksköterskor med stor erfarenhet av både forskning och utbildning. Omvårdnadsmagasinet utkommer med sex nummer per år.


Chefredaktören är ansvarig utgivare och ansvarar gentemot styrelsen för att tidningen publicerar i enlighet med uppdragsbeskrivning och fastställd policy för tidningen.


Chefredaktören ansvarar för uppdrag till frilansjournalister, samverkan med layoutare, kontakter med tryckeri och tidskriftens budget.


Uppdragsförhållande kan se olika ut; du kan ha eget mediabolag med F-skattsedel, vara en del av ett mediabolag eller kan erbjudas anställning av Svensk sjuksköterskeförening.

Kvalifikationer

Vi vill att du har en journalistutbildning och gärna erfarenhet som chefredaktör.

Upplysningar
För ytterligare upplysningar om anställningen kontakta Kanslichef Marie Iwarzon, 08-412 24 02, marie.iwarzon@swenurse.se Facklig representant är Anette Danielsson (Unionen), 08-412 24 01, anette.danielsson@swenurse.se


Ansökan

Du är välkommen med din ansökan och meritförteckning till e-postadress; marie.iwarzon@swenurse.se


Märk din ansökan ”Chefredaktör”. Handlingar som skickas elektroniskt vill vi gärna ha i Word- eller PDF-format. Du kan också skicka din ansökan brevledes till Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm, märk kuvertet Ansökan ”Chefredaktör”. Övriga handlingar såsom betyg eller intyg visas upp vid eventuell anställningsintervju.

Sista ansökningsdag 2020-11-30.

OBS! för kännedom; kommer vi att intervjua löpande vartefter ansökningar kommer in.

Publiceringsdatum: 2020-10-26

Fler artiklar