Svensk sjuksköterskeförening i media

Här hittar du artiklar om Svensk sjuksköterskeförening i media.


 • ”Inför krav på kontinuerlig fortbildning i vården” Sandra JonssonOrdförande Sveriges farmaceuter Oili DahlOrdförande

 • ”Inrätta tydliga karriärvägar för sjuksköterskor” Bygg strukturer så att sjuksköterskor kan vara verksamma både i vården och inom akademin, skriver debattörer från bland annat Svensk...

 • 16 organisationer vill införa psykisk hälsa i skolschemat Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening...

 • Facebook Satsningar att förstärka här nedan

  https://swenurse.se/roster-om-omvardnad/blogg ... /ordforandebloggen/2022-02-21-satsningar-att-forstarka-varden-innefattar-flera-sjukskoterskor


 • Facebook Läs ordförande Oili Dahls blogginlägg om vikten av en nationell kartläggning av samtliga regioners sjukhusvård, betydelsen av omvårdnad för vårdens framtid och om nya datum för Sjuksköterskedagarna.
  Väl mött den 3-4 oktober 2022.
  https://swenurse.se/roster-om-omvardnad/blogg/ordforandebloggen/2022-02-08-vardens-framtid


 • Twitter Uttalande:
  Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd ser allvarligt på att personliga perspektiv på vård- och behandlingsfrågor kommuniceras till patienter och allmänhet.
  Läs hela uttalandet här: https://t.co/JajRBsf7dp


 • Facebook Uttalande:
  Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd ser allvarligt på att personliga perspektiv på vård- och behandlingsfrågor kommuniceras till patienter och allmänhet.

  Detta uttalande har aktualiserats av synen på vaccinationer.
  Svensk sjuksköterskeförening har fått frågor om vår syn på vaccins tillförlitlighet.
  Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd vill förtydliga att när sjuksköterskor uttalar sig i media eller till patienter, ska vetenskaplighet och strävan


 • Facebook Sjuksköterskor inom cancervård och Svensk sjuksköterskeförening vill gemensamt uppmärksamma Världscancerdagen 4 februari.

  Våra föreningar fortsätter gemensamt påverkansarbetet för att minska skillnader och öka jämlikheten exempelvis genom att verka för specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård finns i teamet kring personer med cancer oavsett var i landet de vårdas.


 • Facebook I dagens Altinget skriver Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl skriver Oili Dahl, Svensk sjuksköterskeförening.
  Här kan du ... läsa artikeln i sin helhet:
  www.altinget.se/vard/artikel/digitala-demensutredningar-okar-kvaliteten-och-sparar-onodigt-lidande


 • Facebook I det nya blogginlägget från ordförande Oili Dahl lyfts Magnetmodellen som tänkbar modell för utveckling och förbättring inom svensk hälso- och sjukvård, inte minst efter pandemin.

  Läs hela inlägget och ta del av Magnetmodellens olika delar.
  https://swenurse.se/roster-om-omvardnad/blogg/ordforandebloggen/2022-01-25-magnetmodellen---en-hallbar-organisationsmodell


 • Facebook Svensk sjuksköterskeförening vill uppmärksamma att det är 100 år sedan de första kvinnorna tog plats i Sveriges riksdag. Ordföranden i Svensk sjuksköterskeförening, Bertha Wellin, var en av dessa kvinnor.
  Bertha Wellin utbildade sig till sjuksköterska vid Sophiahemmet i Stockholm och startade sin karriär på Serafimerlasarettet där hon arbetade som operationssjuksköterska fram till 1907. Hon arbetade även inom Svenska fattigvårdsförbundet.
  Bertha Wellin blev år 1910 styrelseledamot i Svensk sjuksköterskefö