Nummer 2/2019

Webben – en väg mot jämlik barnhälsovård

Webben – en väg mot jämlik barnhälsovård

Sedan några år finns ett webb-baserat nationellt program för barnhälsovården som går att läsa på Rikshandboken i barnhälsovård. Tanken är att det ska ge barn i Sverige en jämlik och rättvis hälsovård av hög kvalitet. – Det är för tidigt att säga om det verkligen har blivit så, men vi kan se positiva tendenser, säger forskaren och sjuksköterskan Johanna Tell som har följt implementeringen av riktlinjerna i sin avhandling.

Hon ställer många viktiga frågor i sin avhandling. Hur ska man se till att banhälsovården verkligen är jämlik? Vilka faktorer bidrar till en jämlik barnhälsa? Vilka förutsättningar behöver sjuksköterskor inom barnhälsovården för att kunna göra det?

En förutsättning för jämlik hälsovård är att det finns tydliga spelregler för barnhälsovården och att de som arbetar inom barnhälsovården känner till dem, konstaterar Johanna Tell.

Idag finns det nuvarande nationella programmet för barnhälsovård tillgängligt på webbportalen Rikshandboken i barnhälsovård och Johanna Tells avhandling undersöker om kunskapen där når ut till och används av sjuksköterskor på barnhälsovårdscentraler. Sjuksköterskorna är tekniskt intresserade och använder gärna informationen på webben som stöd i sitt arbete, visar hennes avhandling. Men implementeringen av programmet handlar om mer än så. Det handlar också om makten över ekonomiska resurser och vem som kan fatta beslut om organisationen.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 20–23

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.