Nummer 2/2019

Stöd vid behandling av prostatacancer

Stöd vid behandling av prostatacancer

Män som får strålbehandling för sin prostatacancer är ofta ensamma med sina symtom efter behandlingen. Mats Christiansen visar i sin licentiatavhandling att de kan få hjälp att hantera sina symtom med hjälp av en app. – I framtiden kan den här appen bli en del av männens vård, säger han.

Mats Christiansen har följt 130 män som har genomgått strålbehandling för sin prostatacancer vid två universitetssjukhus. 64 män tillhörde en kontrollgrupp som fick sedvanlig vård på de bägge sjukhusen, medan 66 män deltog i en intervention. Under sin strålbehandling hade dessa 66 män tillgång till en app fem till sju veckor och sedan ytterligare tre veckor efter avslutad behandling.

Via appen kunde männen själva rapportera in symptom och besvär, hur ofta de led av dem och om de kände sig stressade av besvären. Svaren anslöts till en webbtjänst som kunde resultera i varningar som gick till mottagningen där männen fick sin strålbehandling. Om det var allvarligare symptom som exempelvis blod i urinen blev det ett rött larm, medan ett mindre allvarligt besvär resulterade i ett gult larm till sjuksköterskan på mottagningen. I appen fanns dessutom egenvårdsråd.

Appen gav männen en känsla av trygghet och skapade en ökad medvetenhet om det egna måendet. De hade bättre emotionell funktion, lägre nivå av trötthet och illamående, mindre sömnlöshet och färre urinsymptom.  

Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 40–41

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.