Nummer 2/2019

Sanningen bakom kvinnors och mäns olika vårdutnyttjande

Sanningen bakom kvinnors och mäns olika vårdutnyttjande

Svensk vård är inte jämställd. Mer resurser går till kvinnor, som söker mer primärvård, medan män får mer resurser inom specialistvården. Samtidigt utför många kvinnor mycket oavlönat vårdarbete i hemmen – för sina mäns räkning. – Jag vill att pengarna ska användas mer jämställt. När man vet hur pengarna fördelas kan man göra förändringar och min forskning belyser hur det ser ut, säger Ingrid Osika Friberg.

Resultaten i hennes doktorsavhandling visar att kvinnor konsumerar 20 procent mer sjukvårdsresurser än män. Det skulle kunna tolkas som att vården är jämställd, eller till och med på kvinnors villkor. Men det är bara en synvilla. När man börjar studera jämställdhet ur ett kostnadsperspektiv förändras bilden. Den viktigaste förklaringen till att kvinnor konsumerar mer sjukvård än män är att de föder barn.

– Det bör man se som investeringar i nya samhällsmedborgare och inte som sjukvårdskostnader.

När det gäller vård vid eksem och psoriasis visade det sig att män fick fler behandlingar på sjukhuset och kvinnor hänvisades mer till egenvård. Vid behov av dialys hänvisades gifta män oftare till dialys hemma, som blev möjlig tack vare deras fruars eller sambors stora obetalda insatser.

Ingrid Osika Friberg menar att frågan om jämställd vård är komplex. För att kunna diskutera den behövs kunskap och fakta. Det finns mycket att göra innan vården är jämställd.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 18–19

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.