Nummer 2/2019

MediYoga bra hjälp vid hjärtproblem

Bättre livskvalitet, lägre blodtryck och sänkt hjärtfrekvens. Det blev resultatet för de patienter med paroxysmalt förmaksflimmer som utövar MediYoga. Men patienterna beskrev också hur yogan blev ett användbart verktyg för dem att kunna hantera sina känslor och symtom.

Personer med paroxysmalt förmaksflimmer upplever ofta en sämre hälsorelaterad livskvalitet och kvinnor skattar en sämre livskvalitet än män. Flimret påverkar både det sociala livet och arbetsrutiner och ofta förekommer känslor av ångest och depression. Patienter berättar att stress är en faktor som påverkar förekomsten av flimmer, vilket ytterligare minskar den hälsorelaterade livskvaliteten.

MediYoga bygger på speciellt framtagna andningsövningar, meditation och långsamma rörelser, där man bland annat stretchar bröstmuskulaturen. Den är inte fysiskt krävande utan passar för alla oavsett ålder och kondition. Man kan även sitta på en stol istället för att som inom annan yoga ligga eller sitta på en matta på golvet.

Ett viktigast resultat är att patienterna tack vare yogan har fått ett verktyg som gör att de kan hantera sin situation bättre. De känner mindre oro, inte bara för att drabbas av en flimmerattack, utan också under själva attacken.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 28–29

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.