Nummer 2/2019

Jämlik vård i Angered

Jämlik vård i Angered

När Angereds närsjukhus startades 2008 var målet att skapa en jämlik vård i ett område med tuffa livsvillkor och hälsoproblem. Sedan tio år arbetar sjuksköterskan Charlotte Larnebratt på Lungmottagningen. Tid, lyhördhet och tätt samarbete med tolkar är några av de viktigaste strategierna för jämlik vård, menar hon.

Angered är en del av Göteborg och det är ingen hemlighet att många människor som bor här har större svårigheter än andra i staden när det gäller livets olika villkor, sett till såväl ekonomi, utbildning och hälsa som traumatiska upplevelser och oro.

När det gäller just hälsa visade en tidig analys att sjukdomar som diabetes, KOL, lungcancer, hjärtinfarkt och fetma är mycket vanligare i detta nordöstra område än i genomsnittet för Göteborg.

– Det gör det extra viktigt att vi arbetar förebyggande och med livsstilsfaktorer, säger Charlotte Larnebratt som har 20 års erfarenhet av att arbeta med lungsjukdomar och idag är sektionsledare på Lungmottagningen på Angereds sjukhus.

Vad är viktigast för dig för att skapa en jämlik vård i mötet med patienterna?

– Att skapa förtroende. Det tar tid och det får det göra här. Då kan vi uppfatta problemen och slussa patienterna vidare för hjälp om det behövs. Det är också viktigt att vi är tillgängliga för rådgivning, så mycket som det går.

Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 17

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.