Nummer 2/2019

Interaktiv app ger trygghet vid vård hemma

Interaktiv app ger trygghet vid vård hemma

En interaktiv app kan öka känslan av trygghet hos äldre personer som har hemsjukvård. – Appen gör att de på ett enkelt och smidigt sätt kan kommunicera med sin distriktssköterska, förklarar Carina Göransson. Men det gör det också möjligt för dem att få tillgång till tips och råd om egenvård via exempelvis 1177.

Syftet med avhandlingen var att utveckla och utvärdera en interaktiv app för äldre personer som har hemsjukvård.

Carina Göransson började med att intervjua hälso- och sjukvårdsexperter, äldre personer (över 65 år) och undersköterskor om vad som kan vara viktigt för att äldre människor ska uppleva hälsa i sitt dagliga liv.

Utifrån dessa resultat utformades sedan innehållet i appen i form av 13 frågor om hälsobesvär samt egenvårdsråd med tillhörande länkar. Dessutom ingick ett automatiskt larmsystem, där hälsobesvären larmade utifrån frekvens och hur svåra de var. Larmet skickades till distriktssköterskornas mobiler. Både de äldre personerna och sjuksköterskorna kunde följa de hälsobesvär som rapporterades i form av en graf.

Många av de äldre levde ensamma och ansåg att appen fungerade som ett komplement till deras vanliga trygghetslarm. Distriktssköterskorna betraktade också appen ur ett säkerhetsperspektiv, de kunde via den äldres rapporter se hur patienternas hälsa utvecklades. De tyckte att de lärde känna sina patienter bättre och fick ibland helt ny kunskap om deras hälsoproblem, något som de kunde ta upp med dem vid nästa besök.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 34–36

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.