Nr 02 årgång 2019

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och utvecklingsarbete.

LEDARE

 • Tummen ned för ny specialistutbildning

  I början av november presenterades den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska. Syftet var bland annat att presentera olika modeller för specialistutbildningar och att hitta åtgärder som bidrar till att specialistsjuksköterskeyrket ska bli mer attraktivt.

FORSKNING

 • Sexualitet och barnafödande komplicerat för kvinnor som lever med HIV

  Den medicinska utvecklingen har gått framåt. Kunskapsläget har däremot inte alltid hängt med. Det innebär att kvinnor med hiv (humant immunbristvirus) lever kvar med ett stigma grundat på omgivningens okunskap om hiv. – Kvinnor med hiv kan känna sig utsatta, fyllda med skuld och skam. Men att våga skaffa barn, gör att de kan känna sig stärkta som kvinnor, säger Ewa Carlsson-Lalloo.
 • Webben – en väg mot jämlik barnhälsovård

  Sedan några år finns ett webb-baserat nationellt program för barnhälsovården som går att läsa på Rikshandboken i barnhälsovård. Tanken är att det ska ge barn i Sverige en jämlik och rättvis hälsovård av hög kvalitet. – Det är för tidigt att säga om det verkligen har blivit så, men vi kan se positiva tendenser, säger forskaren och sjuksköterskan Johanna Tell som har följt implementeringen av riktlinjerna i sin avhandling.
 • Tydliga samband mellan upplevd arbetsmiljö och patientsäkerhet

  När sjuksköterskorna själva anser att patientsäkerheten är hög är den faktiska risken lägre för att patienter på sjukhus ska dö. Det visar Lisa Smeds Alenius doktorsavhandling. – Därför finns det ett stort värde i att verkligen lyssna på sjuksköterskorna och deras upplevelse av vården och arbetsmiljön, säger hon.
 • MediYoga bra hjälp vid hjärtproblem

  Bättre livskvalitet, lägre blodtryck och sänkt hjärtfrekvens. Det blev resultatet för de patienter med paroxysmalt förmaksflimmer som utövar MediYoga. Men patienterna beskrev också hur yogan blev ett användbart verktyg för dem att kunna hantera sina känslor och symtom.
 • Interaktiv app ger trygghet vid vård hemma

  En interaktiv app kan öka känslan av trygghet hos äldre personer som har hemsjukvård. – Appen gör att de på ett enkelt och smidigt sätt kan kommunicera med sin distriktssköterska, förklarar Carina Göransson. Men det gör det också möjligt för dem att få tillgång till tips och råd om egenvård via exempelvis 1177.
 • Stöd vid behandling av prostatacancer

  Män som får strålbehandling för sin prostatacancer är ofta ensamma med sina symtom efter behandlingen. Mats Christiansen visar i sin licentiatavhandling att de kan få hjälp att hantera sina symtom med hjälp av en app. – I framtiden kan den här appen bli en del av männens vård, säger han.

PORTRÄTT

 • Omvårdnadens nestor

  Astrid Norberg har tagit stora kliv i sitt liv. Sin personliga resa började hon för 80 år sedan i den samiska släkten i Malå i Västerbotten och karriärmässigt beskriver hennes CV en makalös gärning. Inte minst hur hon har varit med och byggt upp ämnet omvårdnad till en akademisk nivå och lagt grunden för hela den moderna sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsforskningen. Och forskar gör hon fortfarande, har just kvalat in som professor emerita i ytterligare två år vid Umeå universitet.

REPORTAGE

 • Jämlik vård handlar också om fördomar

  Rapport efter rapport slår fast att vården inte ges på lika villkor. Kvinnor får fortfarande sämre behandlingar än män, barn i familjer med dålig ekonomi har sämre hälsa än andra barn, väntetiderna inom cancervården är ett geografiskt lotteri. En del av detta handlar om strukturer, annat kan du som enskild sjuksköterska göra något åt. – Man kommer långt med att ta itu med sina egna stereotypa föreställningar om andra människor, säger professor Elisabeth Dahlborg. Det påverkar också vilken vård vi ger.
 • Jämlik vård i Angered

  När Angereds närsjukhus startades 2008 var målet att skapa en jämlik vård i ett område med tuffa livsvillkor och hälsoproblem. Sedan tio år arbetar sjuksköterskan Charlotte Larnebratt på Lungmottagningen. Tid, lyhördhet och tätt samarbete med tolkar är några av de viktigaste strategierna för jämlik vård, menar hon.
 • Sanningen bakom kvinnors och mäns olika vårdutnyttjande

  Svensk vård är inte jämställd. Mer resurser går till kvinnor, som söker mer primärvård, medan män får mer resurser inom specialistvården. Samtidigt utför många kvinnor mycket oavlönat vårdarbete i hemmen – för sina mäns räkning. – Jag vill att pengarna ska användas mer jämställt. När man vet hur pengarna fördelas kan man göra förändringar och min forskning belyser hur det ser ut, säger Ingrid Osika Friberg.

KRÖNIKA

 • Efterlysning: etiskt perspektiv på styrningen av sjukvården

  Något har gått fel i dagens svenska hälso- och sjukvård. Även om det dagligen sker fantastiskt fina åtgärder runt om i hela Sveriges hälso- och sjukvård, det skall vi inte glömma, så läser vi i media larmrapporter om sjuksköterskebristen som har lett till minskade vårdplatser, växande operationsköer och till och med att hela vårdavdelningar stängs.