Nummer 3/2019

Vad gör du egentligen på jobbet?

Vad gör du egentligen på jobbet

För fyra år sedan startade en diskussion om vilka svenska ord som bäst beskriver kärnan i sjuksköterskors uppgift. Så här landade den när det gäller ett av de stora begreppen: Fundamentals of Care.

Det finns väldigt många olika ord och begrepp som beskriver patienters behov, det sjuksköterskor gör och forskningen om sjuksköterskors arbete. Det är ord som rymmer olika synsätt på hur sjuksköterskor ska göra ett bra jobb och vad utbildningen och forskningen om omvårdnad bör fokusera på.

– Det är inte bara tomma ord, säger Åsa Andersson, strategisk rådgivare på Svensk sjuksköterskeförening, som har drivit på diskussion om hur man ska ringa in den konkreta betydelsen av vad omvårdnad innebär, både kliniskt och i forskningen. Utan tydliga definitioner riskerar behov som ätande, att gå på toaletten och att slippa trycksår att hamna utanför det som anses prioriterat.

En grupp svenska forskare och kliniskt verksamma sjuksköterskor har lagt stor energi på att utveckla en svensk beskrivning av begreppet – eller ramverket – ”Fundamentals of Care”. Modellen tar upp patientens grundläggande behov, men för också in nya dimensioner som vårdrelationens betydelse

– Vi är ute efter en definition som kan förstås av och skapa engagemang hos såväl studenter som kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskare, säger Eva Jangland och Åsa Muntlin Athlin, som båda är sjuksköterskor och forskare.

Om artikeln

Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 14–15

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.