Nummer 3/2019

Sjuksköterskan måste se varningssignalerna för undernäring

Sjuksköterskan måste se varningssignalerna för undernäring

Att övervaka patienternas nutrition är en av sjuksköterskornas viktigaste uppgifter i omvårdnadsarbetet. Det säger Marie Björkquist, nutritionsansvarig sjuksköterska i Bromölla kommun i Skåne. – Fungerar inte näringsintaget så fungerar inga läkemedel eller andra behandlingar fullt ut, Samtidigt är det ett eftersatt område i omvårdnaden av patienterna.

Marie Björkquist arbetar i hemsjukvården i Bromölla kommun sedan fyra år tillbaka. Under den tiden har hon sett hur de äldre som är i behov av hemsjukvård har en tyngre sjukdomsbild.

– Mina patienter i dag är i sämre skick än de som jag hade när jag började i hemsjukvården, menar Marie Björkquist.

Ett stort problem bland äldre är undernäring.

– I alla fall är det många som ligger i riskzonen för att bli undernärda.

Det finns flera förklaringar till att de äldre har svårt att få i sig tillräckligt med föda. Läkemedel och olika sjukdomar kan påverka aptiten negativt. De kan också ha svårt att tillaga mat själva eller sitta uppe den tid som krävs för att äta en hel måltid. Många tycker det är tråkigt att äta ensamma. Andra delar på matlådor från kommunen med sin partner för att hålla kostnaderna nere.

– Undernäring är ett problem som kommer att växa i takt med att vi får fler multisjuka äldre som lever allt längre, säger hon.

Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 18–19

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.