Nummer 3/2019

När man bygger ett lag måste alla sträva mot samma mål

Gitarrspelande kvinna

Forskare och utbildare. Kliniskt verksam. Fotboll och körsång. Fritidsjordbruk på sommaren. – Jag tycker om att vara lite här och där, säger Helena Thulin om sina olika roller. Roller som hon tycker berikar varandra. Inte minst erfarenheten som fotbollstränare har utvecklat hennes kunskap om teambygge.

 

Helena Thulin är disputerad sjuksköterska som sedan år 1995 har sin bas vid Urologen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Egentligen började det hela med en fikarast, berättar hon. Det var kollegan och läkaren Lars Henningsohn som ofta satt och diskuterade sin forskning under kafferasterna. Han kom med förslaget att hon också skulle börja forska och menade att forskning, det handlar mest om envishet.

– Och envis det är jag ju, säger Helena Thulin.

Hon fortsatte att arbeta kliniskt under hela tiden som hon arbetade med sin avhandling.

– Det måste man, tycker jag, inte minst för att vara nära patienterna och få bekräftelse på att de frågeställningar man tar upp är angelägna för dem. Dessutom tycker jag att det är viktigt att vara kvar i slutenvården, det finns behov av att erfarna personer arbetar kvar här.

Efter disputationen har Helena Thulin arbetat med olika projekt, framförallt har hon satsat på att utveckla och förbättra katetervården och ta fram nya riktlinjer.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 6–8

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.