Nummer 3/2019

Inte bara mat på tallriken

Inte bara mat på tallriken

Mat i vården handlar inte bara om väl tillagade råvaror och tid att äta. Nutrition handlar också om möjlighet till återhämtning, motståndskraft mot sjukdomar och social samvaro. Och det är sjuksköterskans roll att samordna insatserna så att patienten får sina behov tillgodosedda, menar Albert Westergren, som forskar om nutrition och att äta.

Man kan beskriva sjuksköterskors mest grundläggande uppgifter som att tillgodose patientens mest grundläggande behov. Och dit hör onekligen maten, måltiderna och att man kan tillgodogöra sig näring.

Det är viktigt av många skäl, menar Albert Westergren, professor i omvårdnad som i många år har forskat om undernäring hos äldre.

– Mat betyder så mycket i livet, säger han. Det är ett nav för social samvaro och rutar in dagen, ger njutning och skapar välbefinnande. Dessutom vet man att den som får i sig tillräckligt med näring också återhämtar sig bättre från sjukdomar och får ett bättre immunförsvar.

För den som av olika skäl inte klarar matsituationen kan den istället framkalla obehag och ge svåra konsekvenser i övrigt. Om kroppen inte får tillräckligt med näring kan det dessutom leda till muskelsvaghet, nedsatt funktionsförmåga, risk för att utveckla trycksår, nedsatt förmåga att läka sår (inklusive trycksår), sämre immunförsvar med ökad risk för infektioner och komplikationer efter operationer.

Många professioner i vården behöver samarbeta för att hjälpa patienterna med nutriton, och det är sjuksköterskans ansvar att samordna insatserna.

Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 16–17

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.