Nummer 3/2019

Först på plats när larmet går

Först på plats när larmet går

När ambulansen dröjer, framförallt på landsbygden, kan kommunen larma ut lokala räddningsaktörer. Därför kan brandmän eller hemsjukvårdssjuksköterskor vara de som är först på plats. De ska snabbt kunna ge första hjälpen vid akuta sjukdomsfall eller olyckor, när personer befinner sig i ett livshotande tillstånd, men känner sig inte alltid trygga i sin roll visar en avhandling.

Intentionerna är goda, säger Anders Svensson, men om det ska fungera bra, så måste dessa räddningsaktörer få rätt förutsättningar i sitt arbete. Och de måste också få stöd under själva processen.

Det han har gjort i sin doktorsavhandling är att närmare undersöka och jämföra arbetsvillkoren och situationen för olika räddningsaktörer vid utryckningar på framför allt landsbygden.

Resultaten i avhandlingen visar tydligt att responstiden när en person larmar om hjälp på landsbygden kan förkortas radikalt med hjälp av dessa lokala räddningsaktörer, som snabbt kan vara på plats. På så sätt kan man tidigt bryta ett negativt händelseförlopp och förhindra att än värre scenarier utvecklas. Dessutom ökar möjligheten att rädda liv.

Om artikeln

Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 32–35

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen