Nummer 3/2019

Dra igång ett vetenskapscafé!

Dra igång ett vetenskapscafé!

Ger ni den bästa möjliga omvårdnaden där du arbetar? Det har du möjlighet att diskutera när du är med i ett vetenskapskafé där du tillsammans med kollegor reflekterar över evidens och personcentrering i omvårdnad. Nu finns ett nytt studiematerial för att lägga upp diskussionerna om detta.

”Vetenskapskafé REPO” är ett studiematerial, skrivet av Ania Willman, där den röda tråden är en reflektiv, evidensbaserad och personcentrerad omvårdnadsprocess (REPO). Forskning och evidens är en självklar utgångspunkt när arbetssätt och rutiner granskas för att förbättra omvårdnaden för patienterna.

Materialet är indelat i sex tårtbitar, eller kaféträffar, där deltagarna får reflektera över omvårdnaden på den egna enheten, hur patienten inbjuds till delat beslutsfattande, hur man ska bedöma forskningsresultat, utvärdera omvårdnadsmetoder och göra vården personcentrerad.

– Vi vill inspirera sjuksköterskor att reflektera över de metoder som används i det dagliga omvårdnadsarbetet och fundera över varför rutinerna ser ut som de gör. Kanske finns det bättre metoder som borde användas istället, säger Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 28

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.