Nummer 3/2019

Bra kommunikation i operationssalen

Bra kommunikation i operationssalen

– Kommunikation mellan teammedlemmar i operationssalen är bland det viktigaste, det är så komplexa arbetsprocesser blir patientsäkra och drivs framåt. Det säger anestesisjuksköterskan och forskaren Camilla Göras, som i sin avhandling studerat säkerhetsklimat och hur arbetet går till på en operationsavdelning.

I slutet av maj lade Camilla Göras fram avhandlingen ”Open the door to complexity – Safety climate and work processes in the operating room” vid Örebro universitet.

– För att skapa säker vård på en operationsavdelning krävs att kommunikationen fungerar, att operationsteamet har planerat både för det förutsedda och för det oförutsedda samt att de kan anpassa sig när det oförutsedda inträffar.

Det är ett av flera intressanta resultat i hennes avhandling. Den visar också att det går att mäta säkerhetsklimat på operationsavdelningar på ett tillförlitligt sätt.

– Vi måste fortsätta arbeta med säkerhetskultur, för det krävs att ledningen är engagerad, konstaterar hon. Gynnsamt för en positiv säkerhetskultur är kommunikation, teamarbete, ett öppet klimat och en lärande organisation."

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 20–23

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.