Nummer 3/2019

Alarmerande siffror om tid för omvårdnad

Alarmerande siffror om tid för omvårdnad

Var femte sjuksköterska kan sällan eller aldrig följa den etiska koden och två av fem har den senaste veckan avstått från omvårdnadsåtgärder på grund av tidsbrist. Det visar en ny undersökning som SKOP har gjort på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening.

– Det är alarmerande resultat och visar att sjuksköterskor är otroligt hårt utsatta och att alla inte känner att de kan jobba patientsäkert, säger Ami Hommel, föreningens ordförande.

Nära hälften (43 procent) sa att de funderat på att lämna sjuksköterskeyrket under det senaste året. Dessa tankar var vanligare bland kvinnor och yngre sjuksköterskor.

Sjuksköterskorna fick skatta vilket stöd de får från sin närmaste chef ur sju aspekter. Resultatet visade att de får mest stöd när det gäller det patientnära arbetet och minst stöd för den professionella utvecklingen.

– Det innebär i praktiken att vi ofta gör brandkårsutryckningar och släcker bränder, men hinner inte med förebyggande åtgärder. Sjuksköterskor behöver få stöd i kontinuerligt lärande och ha tid för mer än det patientnära arbetet i stunden.

 

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 42–43

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.