Kontakta Omvårdnadsmagasinet

På den här sidan hittar du annons- och kontaktinformation till Omvårdnadsmagasinet och redaktionsrådet.

Adress till Omvårdnadsmagasinet

S&R Medieproduktion
Erstagatan 27
116 36 Stockholm
Omvårdnadsmagasinet
Telefon: 070-747 40 55
E-post: omvardnadsmagasinet@srmedia.se
Hemsida: www.omvardnadsmagasinet.se

Uppslag och idéer till artiklar

Uppslag och idéer lämnas till chefredaktör Sara Bergkvist Månsson:
e-post sara@srmedia.se.

Vill du annonsera?

Då kan du kontakta Efva Bengtsson eller Peter Sundström på Bengtsson&Sundström Media AB, tel 08-10 39 20, e-post: efva.bengtsson@bs-media.se respektive peter.sundstrom@bs-media.se

Annonsinformation finns även under kategorin Annonsinformation.

Vill du prenumerera?

Årskostnad för sex nummer: 450 kr i Sverige, 500 kr i Norden, 550 kr i övriga världen.
Prenumerationer beställs på tel 08-412  24 00
e-post alexandra.berktas@swenurse.se

Omvårdnadsmagasinets redaktionsråd

Anna Anåker
Ulrica Strömbäck
Marléne Lindblad
Lina Hammarbäck (sekreterare)
Per Enarsson (ordförande)
Pernilla Rönntoft
Rolf Månsson (journalist)
Sara Bergkvist Månsson (chefredaktör)
Sara Wallström
Sofia Wagner (studentrepresentant)
Susanne Syrén

Tidningen trycks av V-TAB, Vimmerby.

ISSN-nummer är 1652-0858

 

Relaterad information

Omvårdnadsmagasinets hemsida