Bild på bokhylla fylld med böcker

Litteraturerbjudanden

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med förlagen Liber, Studentlitteratur och Gleerups valt ut ett antal titlar som våra medlemmar erbjuds till ett extra förmånligt pris.

Här nedan hittar du alla litteraturerbjudanden med välutvalda, relevanta och nyutkomna titlar för dig som söker inspiration och vidareutveckling i din roll som sjuksköterska.

Medlemserbjudanden litteratur

  • Studentlitteraturs erbjudande

    Studentlitteratur

    Svensk sjuksköterskeförening och Studentlitteratur samarbetar för att stärka sjuksköterskans profession genom kompetensutveckling.
  • Libers litteraturerbjudande

    Liber

    I ett samarbete med Liber har vi valt ut ett antal titlar för att inspirera till egen förkovran och utveckling i din professionella karriär.