Ami Hommel under regitrerar sig på VFU-konferensen

VFU-konferens med fokus på framtidens vård

Bra stämning och många intressanta diskussioner när 730 deltagare samlades i Karlstad för årets VFU-konferens med temat "att förbereda professioner för framtidens vård". Konferensen arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening och Karlstads universitet.

Det är fantastiskt att få arrangera en konferens med så många spännande erfarenheter och infallsvinklar på hur man kan utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter. Därför vill Svensk sjuksköterskeförening speciellt tacka alla deltagare, medverkande och utställare. Konferensen är som bäst när vi, kollega till kollega, tillsammans delar erfarenheter och tar med nya insikter till den egna verksamheten.

Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, inledde dagen med att jämföra VFU konferensen med ett Vasalopp. Alltifrån att platserna går åt snabbt och med hela VFU-perioden. Precis som i Vasaloppet behöver alla påfyllnad. Man behöver näring under tiden och träna sig för att bli sjuksköterska. Handledare behöver påfyllnad och VFU-konferensen är ett sätt att få denna näring och att avdelningarna ska känna stolthet över att man är så bra att man får ha studenter.

Ami lyfte också vår kampanj Svensk sjukvård behöver omvårdnad och att vi träffat politiker, sjuksköterskor och patienter runt om i landet. Vi har träffat pålästa och intresserade politiker som vill veta mer om omvårdnad. Men det är viktigt att vi gemensamt, alla sjuksköterskor är med och sprider budskapet Många tog Ami på orden och vårt kampanjmaterial gick åt som smör i solsken i vår välbesökta monter. Se Amis inledningstal på Facebook.

Dessutom finns det nu möjlighet att beställa våra snygga t-shirts på omvårdnad.se där kan man också läsa mer om kampanjen.

Samverkan, etik och kärnkompetenser

Cecilia Olsson och Christina Sundin Andersson från Karlstads universitet underströk verkligen konferensens tema när de i sin föreläsning lyfte betydelsen av samverkan mellan lärosäte och vårdverksamhet för att förbereda sjuksköterskor för sin profession.
Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening, höll en tankeväckande och  föreläsning om vad professionsetiken innebär för sjuksköterskor och andra professioner inom vården.

Det är viktigt att man både som legitimerad sjuksköterska och som student i den verksamhetsförlagda utbildningen funderar över bemötande och etik. Nummer ett är att alltid ge omvårdnad och vård tills alla möjligheter är uttömda och ha ett professionellt bemötande som är grundat i professionsetiken.

Centrala frågor att diskutera och reflektera över är vad innebär det att ha makt i förhållande till den vi vårdar och vilket är vårt ansvar gentemot den andre? Och hur bemöter vi kollegor som försöker förbättra verksamheten?

Se föreläsningen imed Anna Forsberg sin helhet nedan

Två spår

Under konferensen kunde deltagarna välja mellan möjlighet att delta i två spår som lyfter aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten för utbildning på både grundnivå och avancerad nivå. Det fanns också möjlighet att delta i en workshop som lyfte vad förställningar om omvårdnad har för betydelse för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Docent Elisabeth Carlsson, Malmö universitet, avslutade VFU-konferensen i Karlstad med den mycket uppskattade föreläsningen Pedagogik och ledarskap: kärnkompetenser för omvårdnad – i går, i dag, imorgon.

Årets ledare i Omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 tilldelades Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.

Imponerande insamling till Girl Child Education Fund

Under VFU-konferensen samlade vi in över 30 000 kronor till Girl Child Education Fund. Tack till alla deltagare vid årets VFU-konferens för en imponerande insamling. Ni är fantastiska. Tillsammans har ni hittills under konferensen samlat ihop 30 000 kronor till Girl Child Education Fund som stödjer skolgången för föräldralösa flickor

Du kan bidra genom att swisha till nummer 123 188 36 10 eller genom att sätta in ett bidrag på PG 52137-7 och ange Girl Child Education i meddelandefältet. Så ger vi ett stöd till de föräldralösa flickor som är barn till sjuksköterskor.
Läs mer om Girl Child Education Fund

Middag och underhållning

Efter den första konferensdagen ägde den traditionsenliga VFU-middagen rum på Karlstad CCC där middagsgästerna underhölls med läsning ur Frödings verk och Rongedal stod för musikunderhållningen. Bröderna lyckades med konststycket att fylla dansgolvet omedelbart efter att gästerna avslutat en trerättersmiddag.

Nästa års konferens

Konferensen avslutades med att Christine Leo Swenne hälsade välkommen till nästa års VFU-konferens i Uppsala.

Presentationer från årets konferens

10 okt_Plenum_1_ Profession och professionsetik under VFU.pdf

10 okt_Plenum_2_Integrationsprogram av studenter och nyanställda.pdf

10 okt_Plenum_3_Faktorer som främjar lärandet under VFU.pdf

10 okt_Plenum_4_Novemberseminariet.pdf

10 okt_Plenum_5_Att förbereda sjuksköterskor för sin profession

10 okt_Plenum_6_Klinisk utbildningsavdelning

10 okt_Plenum_9_VFU vid inlärningsproblematik.pdf

11 okt_Avancerad_nivå_1_Att hålla grytan kokande.pdf

11 okt_Avancerad_nivå_2_Huvudhandledarens unika roll.pdf

11 okt_Avancerad_nivå_3_Problemorienterat och självstädigt lärande.pdf

11 okt_Avancerad_nivå_4_Bedömningssamtal i telefon.pdf

11 okt_Avancerad_nivå_5_Med ny syn på livet.pdf

11 okt_Avancerad_nivå_6_Klinisk slutexamination i ambulans.pdf

11 okt_Avancerad_nivå_7_Klinisk slutexamination inom specialistsjuksköterske.pdf

11 okt_Grundnivå_3_Studentverksamhet i pressad sjukvård.pdf

11 okt_Grundnivå_4_Problembaserat lärande under VFU.pdf

11 okt_Grundnivå_5_Peer learning på psykiatrisk mottagning.pdf

11 okt_Grundnivå_6_Internationalisering inom klinisk omvårdnad.pdf

11 okt_Grundnivå_7_Att möta utmaningar i den VFU.pdf

11 okt_Plenum_1_UVA_ett växthus för blivande sjuksköterskor.pdf

11 okt_Plenum_2_Pedagogik och ledarskap.pdf