VFU-konferens i Stockholm ur ett studentperspektiv
Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Foto från VFU-konferens 2017

VFU-konferens i Stockholm ur ett studentperspektiv

Saga Wahlström, årets Queen Silvia Nursing Award-stipendiat, deltog som en del i stipendiet vid VFU-konferensen 2017. Saga anser att peer learning är något man kan satsa mer på under den verksamhetsförlagda utbildningen och att det vore roligt om fler studenter var med under konferensen.

Saga Wahlström om VFU:n ur ett studentperspektiv
”Under båda dagarna var jag med och lyssnade på några av föreläsningarna som var väldigt intressanta, även för mig som hör och ser allt ur ett studentperspektiv. Något som jag verkligen tog till mig var föreläsningar om peer learning, vilket innebär att man utför vissa av momenten under sin praktik tillsammans med en annan student utan handledare. Antingen från sin egen profession, eller någon annan. Detta är något som jag känner att jag har saknat under mina egna praktiker och jag önskar att Mälardalen kunde arbeta mer utifrån detta lärosätt.

Det var även lärorikt att få lite mer kunskap bakom hur och varför man blivit handledd i olika situationer, då jag är mitt uppe i det och reflekterar över det ofta. Det blev väldigt tydligt för mig efter konferensen då jag kunde knyta samman teorin med praktiken.

Något som jag tycker är synd är att det inte var fler studenter som deltog. Vad jag har förstått det som så verkar intresset från lärosätena vara lågt, eller om det är ekonomin som sätter stopp för det. Hur som helst så kände jag själv som student att jag tagit med mig massor från dessa dagar, både som jag ska tänka på när jag blir handledd, men även hur jag ska tänker när jag i framtiden själv är den som handleder.”

Senast publicerad: 2017-11-09

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Saga Wahlström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2016

Saga Wahlström, sjuksköterskestudent vid Mälardalens högskola, tilldelas 2016 års Queen Silvia Nursing Award för sin idé om en mobilapplikation som förenklar kommunikation och överkommer språkhinder inom vården.

Mer om Queen Silvia Nursing Award 2016
Fotografi på Saga Wahlström