Foto av publik på VFU-konferensen 2016

Rekordmånga deltagare på VFU-konferensen

”Dagens student – morgondagens kollega”, löd temat för 2016 års VFU-konferens där över 900 deltagare engagerade sig i hur man kan utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Konferensen ägde rum på Kistamässan i Stockholm och arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Årets VFU-konferens, med inriktning på att utveckla samspelet mellan handledare och student i den verksamhetsförlagda utbildningen, bjöd på flera nyheter. För första gången erbjöds parallella spår på grund- och avancerad nivå samt ett studentspår.

Konferensen bjöd även på workshoppar om förenade anställningar mellan vårdverksamhet och högskola/ universitet samt om AssCE-formulär. Perspektiven vidgades genom föredrag om pedagogiska processer, kärlekens fysiologi och VFU som ställer särskilt höga krav på studenterna.

Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Louise Härdelin, biträdande programansvarig för sjuksköterskeprogrammet på Linköpings universitet välkomnade besökarna i sitt inledningstal. Ami Hommel betonade vikten av att sjuksköterskor och handledare i omvårdnad hittar tid för reflektion, även under arbetspass, med studenter och kollegor i dagens intensiva och interprofessionella vård.

Louise Härdelin lyfte betydelsen av VFU-konferensen och som mötesplats för att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Så att handledare, sjuksköterskor och andra professioner kan samverka under verksamhetsförlagda utbildningen och bidrar till en hög kompetens hos våra nya kollegor.

VFU – ett samspel mellan handledare och student

Håkan Hult talade om bedömning i verksamhetsförlagd utbildning och balansgången mellan kontroll och stöd för utveckling. För att lyckas med utbildningen krävs ett verksamhetsintegrerat lärande. Dessutom behöver handledaren se och lyssna till studentens behov och önskemål, till exempel om studenten behöver mer teoretisk förståelse eller praktisk erfarenhet. Viktigt är att skilja bedömningar från värderingar. Därför behöver man etablera en konsensus för bedömningar och göra dessa kontinuerligt under hela studentens VFU.

Karin Persson, Linköpings universitet, fokuserade in sin föreläsning på vad som händer vid lycka, lust och belöning när man som student, handledare och lärare når sina mål. Hon underströk betydelsen av att koppla inlärningen till något roligt samtidigt som man stimulerar sinnena. Kan man dessutom aktivera studentens känslor så ökar möjligheterna till lärande. Chanserna ökar också genom att handledare och student har positiva förväntningar inför VFU:n.

Dick Clomén från Svenska Röda Korset berättade om hur sjukvården ska kunna jobba säkert i konflikter som involverar våld. Och hur viktigt det är för sjukvårdspersonal att bygga förtroende, agera opartiskt och inte diskriminera någon som är i behov av vård.

Workshop om förenade anställningar mellan vårdverksamheten och lärosätena

Deltagarna i workshoppen diskuterade nyttan med förenade anställningar, möjlighet och utmaningar i uppdraget och betydelse av samverkan mellan vårdverksamhet och högskola/universitet. Det som framkom tydligt var att vi tillsammans måste lyfta den gemensamma nyttan för både lärosäten och Workshopledare var Anna Ehrenberg från högskolan Dalarna, Anne-Marie Boström från Danderydsgeriatriken och Karolinska Institutet samt Margareta Levin från Danderydsgeriatriken.

Middag och underhållning

Konferensens första dag följdes av mingel och middag på Kistamässan, ett utmärkt tillfälle som tillät möten mellan verksamma sjuksköterskor. Efter middagen underhölls deltagarna av coverbandet Ål in Band som framförde en rad välkända melodier inför en minst sagt entusiastisk och dansant publik.

Tack till medverkande och deltagare

Vi tackar konferensens deltagare och medverkande, samt studenter från Linköpings universitet och olika lärosäten runt om i Sverige som bidrog till att konferensen löpte på så smidigt som möjligt.

Nästa års konferens

Nästa samarbetspartner för VFU-konferensen blir Karolinska Institutet. Anmälan och program kommer att publiceras på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida i augusti. Väl mött då!

Presentationer från konferensen

Projekt stimulera Specialistsjuksköterskeutbildningen att använda kvalitetsregisterdata (pdf, 1 273 kB, öppnas i nytt fönster)

Så kvalitetssäkrar och utvecklar vi den verksamhetsförlagda utbildningen! (pdf, 843 kB, öppnas i nytt fönster)

Samverkan för lärande i kommunal verksamhet (pdf, 535 kB, öppnas i nytt fönster)

Studenttät avdelning - personcentrerat förhållningssätt, ett samverkansprojekt (pdf, 3 739 kB, öppnas i nytt fönster)

Att lära på avancerad nivå - exempel på läraktivitet under VFU (pdf, 425 kB, öppnas i nytt fönster)

Pedagogisk portfölj (pdf, 1 036 kB, öppnas i nytt fönster)

Morgondagens kollegor - hur hjälper vi studenten dit? (pdf, 485 kB, öppnas i nytt fönster)

Workshop: Bedömning i verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå med hjälp av AssCE (pdf, 495 kB, öppnas i nytt fönster)

Bedömning - balansgång mellan kontroll och stöd för utveckling (pdf, 416 kB, öppnas i nytt fönster)

Vägen till studentdriven logopedmottagning (pdf, 477 kB, öppnas i nytt fönster)

Samarbetsprojekt Barnkliniken/BB/Sjuksköterskeprogrammet med fokus på VFU (pdf, 1 522 kB, öppnas i nytt fönster)

Att se människan bakom brottet - VFU inom rättspsykiatri (pdf, 653 kB, öppnas i nytt fönster)

Förenade anställningar mellan vårdverksamhet och högskola/ universitet (pdf, 2 517 kB, öppnas i nytt fönster)

Olika handledningsmetoder (pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster)

Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre? (pdf, 603 kB, öppnas i nytt fönster)

Den första VFU:n - en lärmiljö med många facetter (pdf, 776 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Relaterad information

Se vårt Instagramkonto för fler från konferensen bilder

Att medverka på VFU-konferensen i Stockholm

Pernilla Rönntoft, specialistsjuksköterska inom äldrevård, medverkade under VFU-konferensen i egenskap av Queen Silvia Nursing Award-stipendiat. Här kan du läsa hennes redogörelse för hur det är att medverka under konferensen.

Läs Att medverka på VFU-konferensen i Stockholm
Foto av deltagare på VFU-konferensen 2016