Foto på Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel
Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel inleder 2017 års VFU-konferens.

Lärande med studenten i centrum

Perspektiv på lärande var temat för 2017 års VFU-konferens där 850 medverkande och deltagare vidgade perspektiven på den verksamhetsförlagda utbildningen i hälso- och sjukvården utifrån studentcentrerat perspektiv. Konferensen ägde rum på Folkets Hus i Stockholm och arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening och Sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet.

Vi vill börja med att tacka våra deltagare, medverkande och utställare för att ha bidragit till vidga perspektiven om pedagogiska modeller, interprofessionellt lärande och teknikmedierad vård. Det är genom att vi tillsammans presenterar och reflekterar – kollega till kollega – som gör att konferensen blir en unik mötesplats med den verksamhetsförlagda utbildningen i centrum.

Parallella spår och workshops

Även i år fanns möjligheten att delta i två parallella spår utifrån aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten för utbildning på både grundnivå och avancerad nivå. Upplägget med olika spår var uppskattat då innehållet i utbildningen varierar beroende på nivå. Två workshoppar arrangerades och där deltagarna gavs möjlighet att prova handledning med reflekterande team och att använda klassifikationerna, ICNP och NANDA.

Studentcentrerat interprofessionellt lärande

Margaretha Forsberg Larm talade om möjligheter att utifrån ett studentcentrerat perspektiv utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt som stödjer kunskap och lärande. Studenterna lär sig mer om de får använda och reflektera över den kunskap som de tillägnar sig. Ett bra sätt att göra detta är att under utbildningen arbeta i interprofessionella team. Det ger studenterna tillfälle att utveckla teamarbetet och att bli bättre på att kommunicera vilket i förlängningen leder till en bättre hälsa för patienterna.

Betydelsen av fördjupat lärande om teknik och omvårdnad lyftes av Anette Forss inom ramen för det parallella spåret om handledning på avancerad nivå. I sin föreläsning omtolkade hon den ikoniska bilden av Florence Nightingale och lyktan i ljuset av nyare strömningar inom teknikfilosofin, där ljuset sätts på ömsesidiga relationer och påverkan mellan människa och teknik; teknikmedierad omvårdnad.

Andra ämnen som lyftes under konferensen var: bedömning, nätbaserad handledning, chefssjuksköterskors ansvar för studenternas kliniska lärandemiljö, samverkan mellan kliniker och hur studenter kan arbeta med evidensbaserad vård och i team.

Prisutdelningar

Foto av Årets omvårdnadsledare Maria Nygren (till vänster) och årets doktorandstipendiat karuna Dahlberg.

Karuna Dahlberg, doktorand vid Örebro universitet, tilldelades Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium om 107 000 kronor för sin forskning om stöd till patienter som genomgått dagkirurgi (pressmeddelande, öppnas i nytt fönster). Utmärkelsen Årets omvårdnadsledare på 20 000 kronor gick till Maria Nygren, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Alla kan träna

Som avslutning höll Carl Johan Sundberg en föreläsning på temat Alla kan träna. Fysisk aktivitet är bra för minnesförmågan, inlärning och sinnesstämningen. Det räcker med att i lugnt tempo promenera en halvtimme varje dag för att få minska risken för bland annat diabetes, cancer och högt blodtryck.

Girl Child Education Fund- Vi gjorde det!

Under VFU-konferensen samlade vi in 29 500 kronor till Girl Child Education Fund. Ett fantastiskt resultat som vi nu kan lämna över till fonden för föräldralösa flickors utbildning. Det kommer göra nytta, det vet vi. Du kan också bidra genom att swisha till nummer 123 188 36 10 eller genom att sätta in ett bidrag på PG 52137-7 och ange Girl Child Education i meddelandefältet. Så ger vi ett stöd till de föräldralösa flickor som är barn till sjuksköterskor.
Läs mer om Girl Child Education Fund (öppnas i nytt fönster)

Middag och underhållning

Efter den första konferensdagen ägde den traditionsenliga VFU-middagen med 750 deltagare rum på Münchenbryggeriet. Middagen gav tillfälle att mingla med kollegor innan det var dags för dans när Ål in Band intog scenen.

Nästa års konferens

Nästa samarbetspartner för VFU-konferensen 2018 blir Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstad universitet. Anmälan och program till konferensen publiceras på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida i augusti 2018. Väl mött då!

Presentationer från konferensen

Margareta Forsberg Larm
Studentcentrerat lärande (pdf, 973 kB, öppnas i nytt fönster)

Ida-Linnea Böregård
De är vår framtid (pdf, 4,48 MB, öppnas i nytt fönster)

Chistina Sundman
Pedagogisk samverkan vid 12 geriatriska kliniker i Stockholms län (pdf, 861 kB, öppnas i nytt fönster)

Helena Oreland & Lena Forsroos
Studentprimärgrupper i psykiatrisk vård (pdf, 655 kB, öppnas i nytt fönster)

Anna Pålsson & Lena Larsson
Handledarutbildning på nätet - hur funkar det? (pdf, 566 kB, öppnas i nytt fönster)

Janice Persson
Vi har redan tjuvstartat! IPL inom kommunens LSS-verksamhet (pdf, 6,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Lena Oxelmark & Åsa Wennberg
Sjuksköterskor med utbildning utanför EU/EES - vägar till svensk legitimatio(pdf, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Carl Johan Sundberg
Alla kan träna (pdf, 4,5 MB, öppnas i nytt fönster)


Catrin Björvell

Omvårdnadsdiagnostik med hjälp av en klassifikation för omvårdnad (pdf, 512 kB, öppnas i nytt fönster)

Parallellt spår grundnivå

Veronica Lindström & Jörgen Nyqvist
Faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters lärande

Malin Reinholdsson
Peer Learning - strukturerad modell för fysioterapeuter

Annika Alm-Pfrunder, Petra Hyllienmark, Lotta Rennemark & Christina Takman
Vad, hur & varför vid omvårdnad av patienter med akut insjuknande (pdf, 1MB, öppnas i nytt fönster)

Louise Härdelin & Elisabeth Lindahl
Återkoppling i form av trepartssamtal (pdf, 1,2 MB, öppnas i nytt fönster)

Tomas Nilsson & Veronica Lindström
Tekniskt stöd för fler källors återkoppling (pdf, 715 kB, öpnnas i nytt fönster)


Susanna Bjälevik & Monika Bergstedt
Erfarenheter av handledning av fysioterapeutstudenter på utbytesprogrammet (pdf, 445 kB, öppnas i nytt fönster)

Parallellt spår avancerad nivå

Annika Alm-Pfrunder & Gunilla Karlenäs
Simulering av icketekniska färdigheter (pdf, 741 kB, öppnas i nytt fönster)

Ann-Sofie Malvemyr, Henrik Dahlvid, Pernilla Boerenbeker & Ingrid Eiving
Gränsöverskridande samarbete mellan huvudhandledare (pdf, 605 kB, öppnas i nytt fönster)

Anette Forss
Teknik som brygga mellan teori och praktik (pdf, 4,9 MB, öppnas i nytt fönster)

Janet Mattsson
Handleda, för mig (pdf, 580 kB, öppnas i nytt fönster)

Johanna Ulfvarson, Maria Jirwe & Lena Oxelmark
Utvärdering av Bedömningsinstrument i VFU (pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster)