Bild på sjuksköterskor VFU i Göteborg 2015 att lära i team för att verka i team

Interprofessionella team på VFU i Göteborg

Vi är otroligt glada och stolta över att hela 840 deltagare var med på VFU-konferensen i Göteborg som blev den största hittills. Att lära i team för att verka i team var temat för konferensen som arrangerades i samverkan mellan Svensk sjuksköterskeförening och med Göteborgs universitet. Under två dagar stod samverkan i team under verksamhetsförlagd utbildning i centrum.

Nytt för i år var att flera professioner var inbjudna att medverka och delta i konferensen. I sitt öppningstal lyfte Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel vikten av att vi som professioner behöver lyssna på varandras erfarenheter om vi ska bevara, bevaka och förnya våra kompetenser. Ami Hommel betonade också hur oerhört viktiga lärare och handledare är för att lyfta studenterna och bidra till att de får förutsättningar för att lära i team för att samverka i team.

Silvana Naredi, Sahlgrenska akademiens vicedekan, lyfte i sitt inledningstal att den stora tillgången vid interprofessionell samverkan är att de olika professionerna betraktar samma situation men inte ser samma sak. Det ger synergieffekter. Genom de olika infallsvinklarna får vi tillsammans en bättre helhetsbild.

Personcentrerad vård och interprofessionell samverkan

Konferensen inleddes med en föreläsning om personcentrerad vård och patienten som partner av Inger Ekman. Sedan inspirerade Robert Karjel publiken med sina erfarenheter om ledarskap och samverkan under stor press i sitt arbete med att jaga pirater utanför Somalia. Lena Oxelmark och Lisa Carlzon berättade om deras arbete med interprofessionell simulering och vad vi kan lära oss av varandra.

Eftermiddagen bjöd på studentledda interprofessionella mottagningar på akademisk vårdcentral, programöverskridande kurs i personcentrering och interprofessionellt lärande. Dagen avslutades i humorns tecken med en film om teamprocessen och ett underhållande musikalnummer om den verksamhetsförlagda utbildningen.

Middag och underhållning

Vilken kväll det blev! Vi inledde med mingel i tält vid Göteborgs hamn och bjöds sedan in i värmen i ett historiskt kajskjul. God mat med stark lokal förankring, "goa gubbar" på scen med Tomas von Brömsen och Majornas 3dje Rote bäddade för en skön avslutning på konferensens första dag.

Den andra dagen under VFU-konferensen inleddes med morgonjazz spelad av studenter från Chalmers. Dagen innehöll bland annat föreläsningar som berörde integration mellan professioner under VFU, framtidens handledningsmodell med reflekterande studerande team, samt kroppsspråk och röstkommunikation.

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandtipendium

Susanne Lind, specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad, tilldelades Doktorandstipendiumet på 105 000 kronor för projektet med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.

Tack till medverkande och deltagare

Ett tack till alla deltagare och de engagerade moderatorerna och studenterna från Göteborgs universitet som verkligen bidrog till att konferensen fortlöpte på bästa sätt.

Girl Child Education Fund

Insamlingen till Girl Child Education Fund slog nytt rekord då deltagarna skänkte hela 12 000 kronor. De insamlade medlen går till att stödja utbildningen för döttrar till afrikanska sjuksköterskor som dött i hiv/aids. Stort tack till alla som bidragit!

Nästa års konferens

Nästa års VFU-konferens blir ett samarrangemang med Linköpings universitet och äger rum i Stockholm och är den 25-26 oktober. Anmälan och program publiceras i vanlig ordning på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida i mitten av augusti. Det brukar vara en strykande åtgång på platserna, så var ute i god tid med din anmälan.

Presentationer från konferensen

Entreprenöriellt lärande i VFU - samproduktion i kreativa former (öppnas i nytt fönster)
Framtidens handledningsmodell - reflekterande studerandeteam (öppnas i nytt fönster)
Från kaos till ny idé (öppnas i nytt fönster)
Interprofessionell simulering - vad kan vi lära av varandra? (öppnas i nytt fönster)
Kroppsspråk och Röstkommunikation (öppnas i nytt fönster)
OPleanAN - klinisk perioperativ undervisning (öppnas i nytt fönster)