Sheila Tlou föreläser på Sjuksköterskedagarna 2018
Sheila Tlou föreläser på Sjuksköterskedagarna 2018

God omvårdnad för alla på Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna samlade i år över 600 sjuksköterskor och medverkande som tillsammans bidrog till två kunskapstäta och inspirerande dagar på temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.

Sjuksköterskedagarna är verkligen sjuksköterskornas stora konferens, en mötesplats där man kan samtala med, lyssna till och lära av varandra. I sitt inledningstal betonade Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, vikten av etik och god omvårdnad för alla och påminde oss om att de mänskliga rättigheterna firar 70 år den 10 december.

Svensk sjukvård behöver omvårdnad

Ami lyfte också Svensk sjuksköterskeförenings kommunikationsinsats ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” där företrädare för föreningen rest runt i landet för att träffa politiker och beslutsfattare för att försöka få dem att förstå att sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär större möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det resulterar i färre vårddagar, lägre kostnader och ökad patientsäkerhet. Tänk att det ska vara så svårt för beslutsfattarna att förstå.

Tycker du som vi; besök omvårdnad.se och dela med dig av våra budskap. Till lokala politiker och beslutsfattare. Och till kollegor som ännu inte är medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening.

Omvårdnadskompetens behövs på alla nivåer

För att sjuksköterskor ska kunna ta vårt etiska ansvar måste vi finnas med i alla beslutsfattande sammanhang inom vården men även i politiska sammanhang, uppmanade Sheila Tlou, sjuksköterska, professor och politiker. Hon konstaterade under sin föreläsning ”If you are not at the table when decisions are being made, you are on the menu!”

I sitt föredrag berättade hon målande, entusiasmerande och skarpt om sina erfarenheter och betydande insatser mot hiv och aids i Afrika, bland annat utifrån sina tidigare roller som chef för UNAIDS och hälsominister i Botswana.

Nursing Now Sweden

Sheila Tlou, är i dag bland annat ambassadör för International Council of Nurses (ICN) och World Health Organisation (WHO) satsning Nursing Now som vill höja statusen på sjuksköterskans profession och omvårdnad. Satsningen tar avstamp i Triple Impact-rapporten som bland annat visar att sjuksköterskors omvårdnadskompetens bidrar till jämlik vård, förbättrad hälsa och bidrar till en positiv utveckling för samhällsekonomin.

På Sjuksköterskedagarna lanserades Nursing Now Sweden av Sheila Tlou, Ami Hommel, Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet och Charlotta George, Chief Nurse Officer för Sverige och sakkunnig i patientsäkerhet vid Socialstyrelsenden.

Bakom den svenska Nursing Now-satsningen står Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Nursing Now pågår till slutet av år 2020, då Florence Nightingale skulle ha fyllt 200 år.

Det senaste inom omvårdnad och etik

Programmet för dagarna var fullspäckat med föreläsningar om hur etiska frågeställningar intimt hör samman med kvalitet i vården och i samhället. Det är viktigt hur vi bemöter om våra medmänniskor oavsett var personen befinner sig, vilket land, hemma eller på sjukhus – alla är lika mycket värda! Det var en av lärdomarna man kunde dra från Anneli Erikssons föredrag där hon berättade om global omvårdnad - god omvårdnad för alla, möjligheter och utmaningar för en sjuksköterska på uppdrag med Läkare utan gränser.

Yvonne Wengström, professor, universitetssjuksköterska och omvårdnadsansvarig för Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset, talade om att utvecklas och ta ansvar och om omvårdnadsutveckling i det akademiska hälso-och sjukvårdsystemet. Cecilia Lundmark talade inspirerande om värdegrund och reflektion för god omvårdnad.

Konferensen bjöd på ett rikt program där bland annat erfarenheter och forskning om bemötande, samvetsstress, välfärdsteknologi, personcentrerad vård och levnadsvanor berördes.

Doktorandstipendium och posterpriser

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet. Lina Bergman är specialistsjuksköterska inom intensivvård och får stipendiet för sin forskning om sjukhusinterna förflyttningar av svårt sjuka patienter.

Även två poster priser delades ut för bästa utvecklingsposter fick Sonja Marklund och priset för bästa vetenskapliga poster gick till Johanna Rundström

Mötesplats, hälsotorg och ett Döbra café

På konferensen fick sjuksköterskor möjlighet att träffa våra sektioner och nätverk och utbyta erfarenheter inom olika specialområden på Mötesplatsen. Utöver detta erbjöd konferensen ett hälsotorg där man kunde träffa experter och andra professioner som arbetar hälsofrämjande, preventivt och med behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

De fanns också en möjlighet att ta en kaffe nere på Döbra Café och samtala med forskare från det nationella forskningsprogrammet DöBra. Dessutom gavs det tillfälle att prova på några av de verktyg som stödjer samtal om viktiga frågor i relation till döende, död, sorg och vård i livets slutskede.

Uppsluppen avslutning

Konferensen avslutades med Hanna Möllerås underhållande och inspirerande framträdande om etik, och hur vi kan väcka arbetslusten hos våra kollegor och medmänniskor. Om att vara närvarande med varandra och att livet inte alltid blir som vi tänkt oss. Hanna avslutade sitt framträdande med att säga: ”Kom ihåg att du inte är normal, utan du är unik!"

Efter detta sammanfattade Ami Hommel konferensen med att anknyta till spännande samtal och diskussioner under dagarna och önska välkommen till Sjuksköterskedagarna år 2020.

Tack till alla deltagare, medverkande, utställare och Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk!

Presentationer från årets konferens

Sal A

Dag 1

20 November Ann Rudman

20 november Annikii Bring Linda Fantenberg

20 november Maria Arman

20 november Mats Ewertzon

Dag 2

21 november Anne Flodén Linda Gyllström

21 november Maria Nygren

21 november Åsa Andersson

Sal B

Dag 1

20 november Anna Forsberg

20 november Lena Lundh

20 november Suzann Larsdotter

Dag 2

21 november Sandra Dolietes

Sal C

Dag 1

20 november Eivor Blomqvist

20 november Lilas Ali

20 november Nadia Vaziri och Christine Larsson

20 november Stefan Sävenstedt

Dag 2

21 november Anna Anåker

21 november Beatrice Carlsson

21 november Hanna Lundstedt

21 november Lilas Ali

21 november Sofia Hammarstrand

Plenum

20 november Cecilia Lundmark

20 november Shiela Tlou

20 november Yvonne Wengström