Foto av deltagare på VFU-konferensen 2016

Att medverka på VFU-konferensen i Stockholm

Pernilla Rönntoft, specialistsjuksköterska inom äldrevård, medverkade under VFU-konferensen i egenskap av Queen Silvia Nursing Award-stipendiat.

VFU-konferens med Svensk sjuksköterskeförening

Så var 2016 års VFU-konferens över för denna gång, men redan nu så startar planeringen och organiseringen av nästa års konferens. Genom mitt stipendium, Queen Silvia Nursing Award, hade jag detta år möjligheten och äran i att få delta och hjälpa till med konferensen tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening som är en av de partners som möjliggjort stipendiet. Jag hade två fantastiskt trevliga och lärorika dagar där jag fick ta del av intressanta och aktuella föreläsningar och workshops och många goa samtal med konferensens deltagare och inte minst med Ami, Birgitta, Anna, Ing-Marie, Alexandra och Jon från Svensk sjuksköterskeförening som var de personer som jag haft kontakt med under konferensens gång. Det finns många positiva saker som bra föreläsare, aktuella ämnen på föreläsningarna och intressanta utställare som skulle kunna lyftas fram i denna artikel, men jag har valt några punkter som jag vill belysa lite extra och dessa punkter handlar om lyhördhet, lärdom och glädje.

Lyhördhet

Efter Svensk sjuksköterskeförenings konferenser får deltagarna utvärdera såväl positiva som negativa saker som de anser vara viktiga att lyfta fram. Den känsla och kunskap som jag fått är att Svensk sjuksköterskeförening verkligen lyssnar på sina deltagare och med det försöker utveckla konferensen ytterligare ett steg för varje år. Under årets VFU-konferens med inriktning på att utveckla samspelet mellan handledare och student inom den verksamhetsförlagda utbildningen så kunde deltagarna därför i år välja mellan två parallella spår. Detta innebar att under förmiddagen på konferensens andra dag så kunde deltagarna välja föreläsningar med inriktning mot antingen grund- eller avancerad nivå, vilket även tidigare efterfrågats av deltagarna. Detta var ett tillskott som verkligen uppskattades och som lyftes fram av flertalet deltagare. Jag anser att lyhördhet är oerhört viktigt för att deltagarna ska känna att konferensen verkligen är för deltagarna och att de åsikter man utvärderat faktiskt tas tillvara på.

Lärdom

Lärdom handlar inte bara om att lyssna på intressanta föreläsare med aktuella ämnen utan även att faktiskt kunna förankra den teoretiska kunskapen i praktiken. Med Studentspåret som även det var en nyhet i år så fick studerande under VFU-konferensens gång handledning av erfarna handledare och fick under dagarna pröva på olika metoder som kan vara användbara vid handledning. Resultatet presenterade de studerande samt handledarna under konferensens andra dag. Genom Studentspåret upplevde de studerande att de inte bara fått kunskap och redskap som de kan använda i sina framtida professioner, utan att det även ökade gemenskapen och sammanhållningen studenterna emellan. Detta bekräftade även handledarna. För mig som åhörare och specialistutbildad sjuksköterska gav det även mig ny kunskap på hur handledning kan se ut, något som jag kan ta med mig tillbaks till min arbetsplats.

Lärdom för mig var även de intressanta diskussionerna vid andra dagens workshop där förenade anställningar mellan vårdverksamhet och högskola/universitet diskuterades från olika synvinklar och där såväl deltagare som föreläsare bjöd på intressanta tankar och erfarenheter. Själv anser jag detta vara ett aktuellt ämne och det var därför för mig mycket givande att delta i denna workshop.

Glädje

Det finns inget bättre än att få vara glad och lycklig och under konferensens gång så bjöd verkligen föreläsarna, studenterna, utställarna, deltagarna och mina goa samarbetspartners från Svensk sjuksköterskeförening på sig själva. Glädjen över att få träffa gamla arbetskamrater, studiekamrater och handledare från olika VFU gör inte saken sämre… När konferensens första dag var över så samlades deltagarna för lite mingel och en trerätters middag för att njuta i glada vänners lag. Middagen följdes av dans till det otroligt duktiga coverbandet Ål in Band som spelade välkända låtar, musik som fick en och annan deltagare att sjunga med och svänga sina lurviga ben. En härlig avslutning på en lång men mycket givande dag.

Men även glädje över att Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med konferensens deltagare under dessa två dagar samlade in 16 000: - till Girl Child Education Fund, som är en insamling för skolutbildning för föräldralösa flickor och stödjer barn till sjuksköterskor i Afrika.

Slutligen

Så vill jag rikta ett stort tack till Svensk sjuksköterskeförening som verkligen välkomnat mig och fått mig att känna mig som en i ”gänget” under dessa dagar. Ni är underbara och jag ser fram emot nästa konferens tillsammans med er. Tusen tack!

Pernilla Rönntoft

 

Relaterad information

Queen Silvia Nursing Award

Rekordmånga deltagare på VFU-konferensen

”Dagens student – morgondagens kollega”, löd temat för 2016 års VFU-konferens där över 900 deltagare engagerade sig i hur man kan utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.

Läs rapport från konferensen
Foto av publik på VFU-konferensen 2016