VFU-konferens 2019

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU-konferens 2019

Tillsammans med Uppsala universitet presenterade Svensk sjuksköterskeförening den 15-16 oktober årets VFU-konferens. Denna gång i Uppsala med temat Reflekterande VFU – allas ansvar.

Det är spännande när nästan 800 sjuksköterskor möts för att utbyta kunskap och reflektera kring det viktiga faktum att alla bär sitt ansvar för att skapa bra utbildningar och ett gott utbildningsklimat inom verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det märktes att de som deltog i konferensen verkligen ville delta och kom för att lära sig mer och fylla på sin verktygslåda.

Konferensen inleddes med att Inger Torpenberg och Ami Hommel från Svensk sjuksköterskeförening hälsade alla välkomna. Stellan Sander, vice rektor vid Uppsala universitet tog sedan vid och talade om vikten av kompetensförsörjning för samhällets räkning och om nuvarande och framtida utmaningar inom VFU.


Inger Torpenberg och Ami Hommel

Många utställare

Femton utställare fanns på plats var av flera stora sjukhus var representerade och även företag som arbetar med hjälpmedel inom vården. I Svensk sjuksköterskeförenings monter var det under de båda dagarna högtryck. Dialogduken var särskilt populär och sågs av konferensdeltagarna som användbar. Även tävlingar ägde rum i montern, där första priset var att få spendera en vecka i en av Svensk sjuksköterskeförenings stugor i Huså, Jämtland.Tre glada vinnare i tävlingarna.

Programmet

Den första konferensdagen hölls ett gemensamt program för alla, där den röda tråden var handledning ur olika perspektiv. Handledare och studentperspektiv, samt reflekterande samtal mellan handledare och student.
Uppsalaprofilen Jacke Sjödin sammanfattade förmiddagen och eftermiddagen genom att framföra ett mycket uppskattat kåseri på rim om konferensens innehåll. Dagen innehöll många intressanta föreläsningar var av den sista hölls av Jarita Rutowski från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Att leva med neuropsykiatriska funktionsvariationer, om bemötande och om handledarens roll. 

Kvällen bjöd sedan på en god middag med underhållning.  Ett par av Uppsalas studentprofiler framförde ett potpurri av kuriosa genom skönsång ackompanjerade av piano. Därefter steg det fartfyllda bandet Dirk Digglerz upp på scenen och avslutade kvällen med ett fullt dansgolv.

 
Dirk Digglerz

Program dag två

Dag två delades konferensen in i grundnivå och avancerad nivå. Reflektion om omvårdnad under VFU och teambaserad studentverksamhet var innehållet i några av föreläsningarna på grundnivån. Reflektion av vem, hur och vad, samt teambaserat lärande för specialiststudenter var några av ämnena som avhandlades i det avancerade spåret.

För deltagare som mer praktiskt ville delta och få feedback i sitt arbete med VFU, pågick parallellt med föreläsningarna under förmiddagen en workshop med rollspelsövning om återkoppling. 

Imponerande insamling

I slutet av dagen berättade Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel att deltagarna på VFU-konferensen samlat in rekordbeloppet 44 500 kronor till Girl Child Education Fund. Ett imponerande resultat som bidrar till att stödja många föräldralösa flickor under deras skolgång.

Vill du bidra med ditt stöd? Girl Child Education Fund 

Retorik och stipendiater 2019

Den sista presentationen hölls av retorikern Elaine Eksvärd i ämnet Bättre samtal med kollegor, studenter och handledare. Därefter var det dags för 2019 års stipendiater att tillkännages. Nytt för årets VFU-konferens var att tre stipendier delades ut istället för två, som tidigare år.

Årets ledare i omvårdnad gick till Magnus Flodberg, specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdenhetschef inom funktionsområde pre- och postoperativ vård, samt smärtvård vid Karolinska universitetssjukhuset.


Magnus Flodberg
Magnus Flodberg, Årets ledare i omvårdnad.

Elin Hjorth
Elin Hjort, Doktorandstipendiat

Doktorandstipendiet gick till Elin Hjorth, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. En rörd Inger Ekman, leg. Sjuksköterska och professor mottog sedan årets Omvårdnads-och värdegrundspris som är ett stipendium från Carl-Axel Palms Omvårdnads & utvecklingsstiftelse.

Inger Ekman
Inger Ekman, med diplomet från Carl-Axel Palms
Omvårdnads & utvecklingsstiftelse.

Konferensens avslutning

När så dag två led mot sitt slut knöt Inger Torpenberg från Svensk sjuksköterskeförening och Eva Jangland, från Uppsala universitet ihop säcken. Avtackning av årets uppskattade arbetsgrupp och studentvärdar avslutade 2019 års VFU-konferens.

Nästa års medarrangör är Högskolan i Halmstad och VFU-konferens 2020 äger rum i Tylösand den 30 september – 1 oktober. Välkomna då!

Presentationer från VFU-konferensen 2019:

Verksamhetsförlagd utbildning - studenters nutid, vår framtid

Att använda resultat från studenternas utvärdering

VFU-handledarens uppgift och funktion

Patienten, nutritionen och reflektion

Teambaserad studentverksamhet

Interprofessionellt lärande under VFU - en verktygslåda

Reflekterande samtal under pågående VFU

Resan från samarbete till samverkan

Bedömningsenkät under VFU

Klinisk utbildning i akutbedömning av barn

Problemet med spelregler på sanskrit

Forumspel som modell för VFU-reflektion

Reflektion om omvårdnad - sjuksköterskans ansvar

 

Reflektionskort

Middagens reflektionskort