Fotografi på Carling storband

Inspirerande möten och kunskap på VFU i Malmö

Den 14-15 oktober 2014 arrangerande Svensk sjuksköterskeförening i samverkan med Malmö högskola årets konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Tema den här gången var Lärandet i en föränderlig värld.

Konferensen samlade 620 personer på Malmömässan under två intensiva dagar. Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, öppnade konferensen med ett inspirerande tal om konferensens betydelse för VFU-samarbetet mellan lärosäten och klinisk verksamhet och Cecilia Christersson, prorektor Malmö högskola, välkomnade alla deltagare till Malmö.

Konferensen gav olika perspektiv på livslångt lärande och modeller för handledning, samverkan och examination. Dagen avslutades med konferensmiddag, mingel och medryckande underhållning av Carlings storband.
Inte var det slut med underhållningen för det. Dag två inleddes av morgonpigga och fantastiskt duktiga Malmö högskolas kör.

Moderatorerna såg verkligen till att både föreläsare och publik fick utrymme för diskussion och frågor. Ett tack till de fantastiska studenterna från Malmö högskola. De hade fullt upp med registrering, pausgympa, mikrofoner och allt annat som behöver fixas vid en storkonferens.

Precis som vid tidigare konferenser gjordes en insamling till Girl Child Education Fund vilket inbringade hela 6 148 kronor. Fonden stödjer utbildningen för döttrar till afrikanska sjuksköterskor som dött i hiv/aids. Stort tack till alla som bidragit!

Nästa års VFU-konferens blir i Göteborg den 17-18 november. Anmälan och program läggs i vanlig ordning upp på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida i mitten på augusti. Det brukar vara en strykande åtgång på platserna så var ute i god tid med din anmälan.

Presentationer och från konferensen
(Fotografier från konferensen tagna av Mikael Matteson och Svensk sjuksköterskeförening hittar du nedanför presentationerna)

Busstur 146 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Akuten och omvärlden - ett förbättringsprojekt i samarbete med landstinget i Värmland och Karlstads universitet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mobilapp lär studenter reflektera över lärande och ger fördjupade kunskaper under VFU (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utbildnings- och utvecklingsavdelning inom allmänpsykiatrisk slutenvård utifrån ett interprofessionellt perspektiv (pdf, öppnas i nytt fönster)

Från utbildningsenhet till studentteam vid Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samverkan i team för att främja ett utvecklingsinriktat lärande (pdf, öppnas i nytt fönster)

Studentcentrerad handledning inom intensivvård (pdf, öppnas i nytt fönster)

VFU-guide - stöd och inspiration för bashandledare i samband med VFU (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nationell klinisk slutexamination - en kvalitetssäkrad examination i samverkan mellan lärosäte och verksamhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Roligt och meningsfullt eller tråkigt och deprimerande: Studenters och handledares röster om äldrevården som lärmiljö inom sjuksköterskeprogrammet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Relaterad information

Abstraktsamling VFU 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)