Fotografi på Hanna Davidsson som arbetar i Svensk sjuksköterskeförenings monter
Foto: Mikael Matteson

VFU-konferensen i Malmö ur ett studentperspektiv

Hanna Davidsson, studerande Röda Korsets Högskola och årets Queen Silvia Nursing Award-stipendiat, var med Svensk sjuksköterskeförening under arbetet med årets VFU-konferens i Malmö. I sin artikel nedan beskriver Hanna Davidsson konferensen ur ett studentperspektiv.

VFU-konferensen i Malmö

”Det pedagogiska uttrycket säger vänta tills det är tyst i salen innan talan men då får jag nog stå här hela dagen”

Så inledde Ania Willman, ordförande i svensk sjuksköterskeförening, konferensen. Alla våra 620 deltagare gick i samma tema under kommande dagar i god stämning med såväl intressanta bidrag som frågeställningar.  Tillställningens popularitet genomsyrades inte endast av det faktum att biljetterna var utsålda inom loppet av en vecka, utan även under dagarna som gick. VFU-konferensen ger sjuksköterskeprofessionens många ansikten en mötesplats genom svensk sjuksköterskeförening, en oberoende professionell organisation där vi tillsammans kan fokusera på forskning, kvalitet och etik i VFU. En mötesplats att lära ut men också lära av varandra.

Föreläsningarna kickstartades med en gripande presentation av Staffan Landin, ”Blir världen bättre?” kring världens resursfördelning och utveckling. I en global konstant föränderlig tillvaro axellerar utvecklingen i snabbare takt, vi lever längre och blir rikare. Landin påvisar vikten av resurserna i form av redan befintlig kunskap som idag underlättar utvecklingen av länder i allt snabbare takt med ett eftertryck den missfördelning av resurser som idag fortfarande finns och är i högsta grad påverkande på världens olika delar. Föreläsningen väckte starka känslor hos deltagare men avslutades med prognosen om att ifall trenden som nu pågår skulle fortsätta har vi en framtid med ojämliket men med avsaknad av fattigdom. Om vi vet i vilken riktning världen är på väg, är det en utveckling vi ska planera för, en planering som i allra högsta grad innefattar hälso- och sjukvården.

Vikten av planering fortsatte på ”Busstur 146” där bland andra Inger Hallsten, programansvarig VFU och Susanne Englund, samordnare VFU vid Malmö högskola presenterade sitt arbete om samverkan i en föränderlig organisation.  En samverkan mellan olika enheter såväl som lärare och studenter där man verkar för en konstant trygghet och stabilitet från bestämmelse till bekräftelse av praktikplats.

Dagarna bjöd på ett flertal lärandemodeller där olika delar av den lärande sjukvården belystes. Att sjuksköterskor har en högre grad av muskelskelettbesvär i jämförelse med övrig befolkning tacklades i en föreläsning om hur man genom visuellt lärande och filminspelningar kan reflektera över sitt ergonomiska beteende.

Att ha en god arbetshållning har visats påverka upplevelsen av vårdkvalitet till det bättre, ett gemensamt mål och en strävan inom hela hälso- och sjukvårdssektorn, oavsett inriktning eller enhet.

Gemenskap var ett ledord under konferensens dagar vilket byggdes på under kvällen då det bjöds på en hel del underhållning. Mingel och middag hölls på Malmö Arena under kvällen med underhållning från The Gunhild Carling international jazz band.

”Kunskap är den förändring du får i ögonen när du ser på världen”

Hälsades konferensens deltagare välkomna med. Jag väljer att avsluta med dessa ord med förhoppningen att alla, liksom jag, nu återkommer till sitt arbete med andra ögon, men också vetskapen om att årets konferens värvade flera nya medlemmar och vi tillsammans samlade ihop hela 6 148 kronor till Girl Child Education Fund. Fonden stödjer utbildningen för döttrar till afrikanska sjuksköterskor som dött i hiv/aids.

Svensk sjuksköterskeförening tackar alla deltagare och medlemmar, gamla som nya för möjliggörandet av årets VFU-konferens och ser redan fram emot nästa års VFU-konferens som blir i Göteborg den 17-18 november.

Hanna Davidsson, Röda Korsets Högskola, 16-10-2014

Inspirerande möten och kunskap på VFU i Malmö

Den 14-15 oktober 2014 arrangerande Svensk sjuksköterskeförening i samverkan med Malmö högskola årets konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Tema den här gången var Lärandet i en föränderlig värld.

Presentationer och mer om VFU-konferensen
Fotografi på Carling storband