Fotografi från Sjuksköterskedagarna 2018 med lansering av Nursing Now Sweden
Sheila Tlou, Ami Hommel, Sineva Ribeiro och Charlotta George lanserar Nursing Now Sweden på Sjuksköterskedagarna

Konferenser

Vi anordnar konferenser inom prioriterade områden för att du som är sjuksköterska ska kunna fördjupa din kompetens och hålla dig uppdaterad inom omvårdnad. Föreningens medlemmar får medlemsrabatt på bland annat Sjuksköterskedagarna och VFU-konferensen.

Här nedan och i vårt kalendarium hittar du fler konferenser, kurser och workshoppar som kan vara intressanta för dig som är sjuksköterska.

God omvårdnad för alla på Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna samlade i år över 600 sjuksköterskor och medverkande som tillsammans bidrog till två kunskapstäta och inspirerande dagar på temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.

Mer om Sjuksköterskedagarna
Sheila Tlou föreläser på Sjuksköterskedagarna 2018

Kvalitet i omvårdnad i centrum under Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskans ansvar för kvalitet i omvårdnad stod i centrum för årets upplaga av Svensk sjuksköterskeförenings konferens Sjuksköterskedagarna som ägde rum i Folkets hus, Stockholm.

Läs mer om Sjuksköterskedagarna 2016
Bild från Sjuksköterskedagarna

Rekordmånga deltagare på VFU-konferensen

”Dagens student – morgondagens kollega”, löd temat för 2016 års VFU-konferens där över 900 deltagare engagerade sig i hur man kan utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.

Läs rapport från konferensen
Foto av publik på VFU-konferensen 2016

Att medverka på VFU-konferensen i Stockholm

Pernilla Rönntoft, specialistsjuksköterska inom äldrevård, medverkade under VFU-konferensen i egenskap av Queen Silvia Nursing Award-stipendiat. Här kan du läsa hennes redogörelse för hur det är att medverka under konferensen.

Läs Att medverka på VFU-konferensen i Stockholm
Foto av deltagare på VFU-konferensen 2016

Interprofessionella team på VFU i Göteborg

Vi är otroligt glada och stolta över att hela 840 deltagare var med på VFU-konferensen i Göteborg som blev den största hittills.

Ta del av presentationerna från konferensen
Bild på sjuksköterskor VFU i Göteborg 2015 att lära i team för att verka i team

VFU-konferensen i Göteborg ur ett studentperspektiv

Emilia Engman medverkade under VFU-konferensen första dag i egenskap av Queen Silvia Nursing Award-stipendiat. Nedan kan du läsa hennes redogörelse för hur det är att medverka under VFU-konferensen ur ett studentperspektiv.

VFU-konferensen i Göteborg ur ett studentperspektiv
Barnmorskorna Anna Svensson och Katarina Heed under VFU-konferensen i Göteborg

Nordic Conference in Nursing Research

Svensk sjuksköterskeförening anordnar i samarbete med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning och Norsk Selskap for Sykepleieforskning Nordic Conference in Nursing Research - en nordisk konferens för omvårdnadsforskning. Konferensens tema är “Methods and networks for the future”.

Nordic Conference in Nursing Research
Fotografi på Saltsjön. FOTO Erik G Svensson

Etik och utveckling i centrum för Sjuksköterskedagarna

Närmare 800 deltagare och medverkande samlades under Sjuksköterskedagarna för två dagar med inspiration och kompetensutveckling på temat: Ansvar för utveckling av omvårdnad – en fråga om professionsetik. Under konferensen berördes etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och utvecklingsprojekt.

Mer om Sjuksköterskedagarna
Fotografi av Ania Willman som inledningstalar på Sjuksköterskadagarna

Inspirerande möten och kunskap på VFU i Malmö

Den 14-15 oktober 2014 arrangerande Svensk sjuksköterskeförening i samverkan med Malmö högskola årets konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Tema den här gången var Lärandet i en föränderlig värld.

Presentationer och mer om VFU-konferensen
Fotografi på Carling storband

VFU-konferensen i Malmö ur ett studentperspektiv

Hanna Davidsson, studerande Rödakorsets Högskola och årets Queen Silvia Nursing Award-stipendiat, var med Svensk sjuksköterskeförening under arbetet med årets VFU-konferens i Malmö. I sin artikel beskriver Hanna Davidsson konferensen ur ett studentperspektiv.

Hanna Davidsson skriver om VFU-konferensen i Malmö
Fotografi på Hanna Davidsson som arbetar i Svensk sjuksköterskeförenings monter

Fullt hus i Skövde på VFU-konferensen 2013

Konferensen med temat "Att stödja lärande" samlade 600 personer som under två dagar utbytte erfarenheter om sjuksköterskestudenternas verksamhetsförlagda utbildning.

Läs mer om årets VFU-konferens
Bild på Lena Mårtensson, en av konferensens två fantastiska moderatorer.