Bild på tre skolflickor som går i skolan i Leshoto med stöd av Girl Child Education Fund
Tre skolflickor som går i skolan i Leshoto med stöd av Girl Child Education Fund

Girl Child Education Fund

Tack till våra medlemmar och andra givare som bidragit till att Svensk sjuksköterskeförening under år 2018 har samlat in 105 000 kronor till Girl Child Education Fund. Föreningen har under perioden 2006-2018 samlat in drygt nästan 900 000 kronor som bidrar till skolgången för föräldralösa döttrar till sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening uppmanar alla sjuksköterskor att stödja ICN/FNIF:s* projekt: Skolutbildning för föräldralösa flickor. Ett internationellt kollegialt stöd sjuksköterskor emellan.

Hiv/aids är en katastrofal epidemi i Afrika. Sjuksköterskor blir smittade och dör i aids i samma omfattning som befolkningen i övrigt. Det är inte bara en tragedi för familjerna men också för samhället. Flickorna i drabbade familjer tas ofta ur skolan därför att familjen inte klarar av utbildningskostnaden eller för att flickors utbildning inte prioriteras. De får i stället sköta familjen.

ICN/FNIFs globala initiativ "Skolutbildning för föräldralösa flickor" fokuserar på Afrika. Fonden stödjer föräldralösa flickor som är barn till sjuksköterskor. De flesta av flickorna är föräldralösa på grund av hiv/aids. Ett bidrag på 200 USD täcker kostnaden för ett år i grundskola och även för uniform och skolböcker. Ett bidrag på 600 USD bekostar ett års gymnasieutbildning.

Svensk sjuksköterskeförening har fram till den 10 oktober samlat ihop 59 580 kronor.

Sen ICN/FNIF startade programmet har över 370 flickor tagit del av Girl Child Education Fund. Fonden stödjer för närvarande 80 flickor med 20 i varje av följande länder: Kenya, Swaziland, Uganda och Zambia. Fonden står för skolavgifter och material så väl som psykosocialt stöd. Mer än 180 flickor har, inom programmet klarat studier på en gymnasienivå.

ICN/FNIF samarbetar med nationella sjuksköterskeorganisationer i Kenya, Swaziland, Uganda och Zambia som administrerar och kontrollerar projektet nationellt. Utbildningen av flickor bidrar du till att minska fattigdom, minska förlossnings- och spädbarnsdödligheten, förbättrar hälsa och nutrition, ökar produktivitet och jämställdhet samt bidrar sannolikt till att nästa generation får utbildning.

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet stödjer aktivt insamlingen som är ett verkligt internationellt kollegialt stöd sjuksköterskor emellan. Föreningsstämman uppmanar alla Sveriges sjuksköterskor att bidra ekonomiskt till projektet "Skolutbildning för föräldralösa flickor".

Så bidrar du

 • Om du har banktjänsten Swish kan du swisha till nummer: 123 188 36 10.
 • Du kan sätta in ditt bidrag på PG 52137-7 märk talongen "Girl Child Education".

 

Förslag på gåvor

Att skänka en gåva till Girl Child Education Fund är ett uppskattat alternativ till att ge bort blommor och kort. Förslag på uppskattade gåvor som du kan beställa via Plusgiro:

 • Gratulationer
 • Examinationer
 • Julkort
 • Disputationer
 • Dop
 • Begravning

 

Så här ger du en gåva

 1. Fyll i formuläret nedan.
 2. Vi skickar ut ett gåvobrev med din personliga hälsning till den mottagare du önskar.
 3. Gåvobrevet sänds en vecka före datumet du anger i formuläret nedan. 
 4. Gåvosumman anges inte på gåvobrevet.

 

Välkommen med din gåva!

* ICN International Council of Nurses, FNIF (Florence Nightingale International Foundation)

 

Relaterad information

Broschyr Girl Child Education Fund (pdf, öppnas i nytt fönster)

Girl Child Education funds hemsida (öppnas i nytt fönster)

Årets rapport från Girl Child Education Fund

Vill du veta mer kontakta:
Lina Hammarbäck
lina.hammarback@swenurse.se
08-412 24 09

Formulär för gåva till Girl child Education Fund