Posterutställning

Syftet med posterutställningen är att sprida och delge ny kunskap inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur hälso- och sjukvård inom region och kommun kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa".

Skicka in ditt abstrakt för en poster från den 1 september fram till den 19 december kl 14.00

Ditt abstrakt ska innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatser, max 250 ord; Times new roman, pt 12. Språket ska vara på svenska.

I övrigt behövs:

Titel på poster, max tio ord

Huvudförfattare, namn och titel: Arbetsplats, e-post

Alla medförfattares namn plus en titel per person.

Abstrakt för utvecklingsposter

Abstrakt för vetenskapliga postrar

Posterpriser

En jury bedömer postrarna enligt fastlagda kriterier och två utmärkelser delas ut, en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. Priset är en veckas stughyra i Huså. Eventuell vinstskatt betalas av mottagaren.

Vid frågor kontakta:

Kontakt

Marie Iwarzon
Kanslichef
e-post:
marie.iwarzon@swenurse.se
telefon:
08-412 24 02

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.