Internationella sjuksköterskedagen

Tack alla som deltog och som lyssnade på vårt webbinarium den 12 maj!
Årets internationella tema är ”Nurses: A Voice to Lead” -A vision for future healthcare.

År 2021 vill vi visa hur omvårdnaden kommer att se ut i framtiden samt hur sjuksköterskeprofessionen kommer att förändra vården. Summering av dagen visar att över 200 personer följde eventet live.

För er som inte kunde följa webbinaret i realtid finns nu samtliga filmer på vår Youtube kanal och här nedanför.

Se samtliga inslag från Internationella sjuksköterskedagen 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämne

Medverkande

Moderator: Linda Gellerstedt Leg. sjuksköterska, medicine doktor, biträdande lektor vid Sophiahemmets högskola, postdoktor vid Karolinska Institutet

Välkomstanförande

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening leg. sjuksköterska, med dr, professor i vårdvetenskap

Tema Historia: professionen och Svensk sjuksköterskeförening

En rundtur i Sjuksköterskornas hus

Sandra Månsson, sakkunnig vårdkvalitet och vårdutveckling Svensk sjuksköterskeförening

Tema Forskning

REPO- vad är det och hur kan det användas? Vi visar hur det kan gå till i verkligheten och tipsar om användbart material.

Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning Svensk sjuksköterskeförening

 

En kort genomgång av REPO (reflektiv, evidensbaserad och personcentrerad omvårdnadsprocess), ett lustfyllt sätt för kliniskt verksamma sjuksköterskor att fördjupa diskussionen om kritiskt tänkande
inom omvårdnad med fokus på evidens i vardagen.

May-Lena Färnert, leg. sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, universitetssjuksköterska, Utbildningsledare Karolinska universitetssjukhuset

Annika Sandelin Med.lic., leg. sjuksköterska, operationssjuksköterska, universitetssjuksköterska Karolinska universitetssjukhuset

Aktuell forskning inom primärvården

Christina Sandlund Distriktssköterska, Medicine doktor Koordinator kunskapsteam Fortbildning och Professionell Utveckling (FPU)

Tema Utbildning

Samtal om Sjuksköterskors utbildning och framtid

Maria Larsson, student på sjuksköterskeprogrammet
Lisabet Lindbäck, leg. sjuksköterska
Maria och Lisabet har båda tilldelats Queen Silvia Nursing Award.

Julia Moegelin, journalist

Tema kvalitet och patientsäkerhet

Kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer

Ami Hommel

Sandra Månsson

Att använda registerdata i omvårdnadsforskning, erfarenheter av "Säker blåsa" studien.

Annette Erichsen Andersson Docent vid Göteborgs Universitet och Översjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hur sjuksköterskor kan använda kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer för förbättringsarbete och forskning.

Eva Granvik Leg. Sjuksköterska, registerhållare BPSD-registret

Madeleine Åkerman Koordinator SveDem, Silviasjuksköterska, Specialistsjuksköterska vård av äldre och demensvård

Kärnkompetenserna: vad innebär de olika kärnkompetenserna och varför är de viktiga för sjuksköterskans profession?

Åsa Engström, professor i omvårdnad och intensivvårdssjuksköterska

Birgitta Lindberg leg. Sjuksköterska/ barnsjuksköterska och docent i omvårdnad

Tema Etik

Etik i pandemitid
Kollegialitet för god omvårdnad

Etisk stress och reflektion
Om etisk stress upplevs kan reflektion över det som upplevs etiskt svårt vara viktigt.

Presentation av den nyligen reviderade Dialogduken med förslag på hur reflektion i grupp om etiska frågor kan utformas.

Anna Slettmyr leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, adjunkt, CCRN, MSc

Cecilia Lundmark leg. sjuksköterska, MSc, etisk vägledare

Catharina Lindberg dr med vet, Universitetslektor, specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Marit Sillén Ordförande i Sjuksköterskornas etiska råd, leg. sjuksköterska, docent

Britt- Marie Välivaara

Tema Framtid

Agenda 2030 och WHO-rapporten.
Vad är Agenda 2030 och vad har den för betydelse för hälso- och sjukvården i allmänhet och sjuksköterskor i synnerhet?

Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning Svensk sjuksköterskeförening

Magnetmodellen: vad kan Magnetmodellen tillföra svensk hälso- och sjukvård och vad innebär studien Magnet for Europe?

Lisa Smeds Alenius leg. sjuksköterska, medicine doktor, adjunkt vid Karolinska Institutet

Oili Dahl, vice ordförande Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, med dr, utbildningschef PMI Karolinska Universitetssjukhuset

Marie Iwarzon, kanslichef Svensk sjuksköterskeförening, leg sjuksköterska, med. dr.

Patientsäkerhet och sjuksköterskeprofessionens betydelse för en säker hälso-och sjukvård

Charlotta George, Chief Nurse Officer, Socialstyrelsen

Kontakt

Johanna Ulfvarson
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
johanna.ulfvarson@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Datum för event: -

Plats: Via länk

Publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.