Illustration av ett äpple

Kartläggning av kärnkompetenser

Svensk sjuksköterskeförening har samarbetat med Malmö högskola vid två nationella konferenser om kärnkompetenser. Vid dessa tillfällen föddes idén om att undersöka hur kärnkompetenser används i svensk sjuksköterskeutbildning något som Elisabeth Carlson, docent vid Malmö högskola, nu har inventerat.

Kartläggningen är baserad på en enkät som är framtagen av professorerna Joanne Disch och Jane Barnsteiner som är företrädare för Quality and Safety Education for Nurses. Enkäten har översatts och anpassats till en svensk kontext.