Illustration med de sex kärnkompetenserna

Kärnkompetenser

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år arbetat för att implementera de sex kärnkompetenserna i såväl undervisning som i verksamhet. Målet är att sjuksköterskor ska vara bättre rustade så att vårdens kvalitet och säkerhet ökar.

Nedan hittar du användbara länkar och kunskapsmaterial för undervisande lärare och sjuksköterskor. Bidra gärna med goda exempel på hur ni arbetar med kärnkompetenser i vårdverksamhet och undervisningssammanhang.

Abstraktanmälan till QSEN International Forum i Ohio, Cleveland, öppnar 1:a november

Samarbete med QSEN

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år arbetat för att sprida kunskap om de sex kärnkompetenserna. Ett unikt samarbete med QSEN (Quality and Safety Education for Nurses) i USA har stimulerat till fortsatt arbete för hög kvalitet och säkerhet i vården.

Mer om samarbetet på QSEN:s hemsida
Illustration av et äpple, Svensk sjuksköterskeförenings samarbete med QSEN

Workshop och seminarium om kärnkompetenser i Malmö

Professorerna Jane Barnsteiner och Joanne Disch från Institutet for Qualty and Safety Education for Nurses (QSEN) gästade Malmö högskola för en workshop och seminarium om kärnkompeteser den 5-6 oktober 2015.

Läs mer om arrangemangen på Malmö högskolas hemsida
Professorerna Jane Barnsteiner och Joanne Disch från Institutet for Qualty and Safety Education för Nurses (QSEN).