Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS) sjuksköterskor mot reumatism
Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Reumadagarna 2018

Tredje veckan i september är det åter dags för Svensk Reumatologisk Förening (SRF) att arrangera Reumadagarna - det stora årliga mötet - i samarbete med övriga professioner och patientföreningar.

Läs mer om Reumadarna 2018

Fonder och stipendier

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium - nominera senast 15 april 2018!

Fonder och stipendier

Valentina Bala

Vår ordförande uppmärksammas för sin forskning, här hittar du länk till hennes avhandling! Hon har genom kvalitativa studier kartlagt hur patienter med svår ledgångsreumatism upplever vården. Patienterna har bland annat vittnat om bristande kontinuitet och en känsla av att inte bli tillräckligt sedda eller förstådda.

Valentina Bala
Valentina Bala

Ordförande har ordet

Läs information från vår ordförande

Ordförande har ordet

Hälsosamma levnadsvanor

Nu är modellen för Levnadsvanearbete inom reumatologi klar!

Hälsosamma levnadsvanor

EULAR HP online-kurs

EULARs on-line kurs för hälsoprofessioner

EULAR HP online-kurs

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet

Bli medlem i FRS!

Dags att betala medlemsavgift för 2018

Bli medlem i FRS!

FRS folder om att vara medlem