Föreningen Reumasjuksköterskor i Svergies logotyp
Välkommen till Föreningen Remasjuksköterskor i Sverige Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige
Rönnbär

Nominering till Årets Reumasjuksköterska 2020

Passa på att nominera din kollega till Årets Reumasjuksköterska!

Årets Reumasjuksköterska

Utbildningsdagar 2020

Nu är programmet klar för utbildningsdagarna i Lund 23-24 april 2020. Klicka här för att komma till anmälan och program. Vi ses i Lund 23-24 april.

FRS utbildningsdagar 2020

Handledning i Omvårdnad

Föreningen för handledning i Omvårdnad har årsmöte och utbildningsdag 26-27 mars. Programmet finns i bifogad länk.

Anmälan till årsmöte 2020

Ordförande har ordet

Läs information från vår ordförande

Ordförande har ordet juli-19.docx

Årets Reumasjuksköterska 2019

De nominerade var: Helene Björkesten, Uppsala Elna Haglund, Skåne Christina Ljung, Göteborg Karin Ekström, Skåne Ulrika Åström, Sunderby

motivering-arets-reumasjukskoterska-2019.docx
Priset gick till Ulrika Åström

Hälsosamma levnadsvanor

Nu är modellen för Levnadsvanearbete inom reumatologi klar!

Hälsosamma levnadsvanor

Bli medlem i FRS!

Vad får man för medlemsavgiften?

  • Reducerad avgift på studiedagarna
  • Inbjudan till nätverksträffar
  • Kontakt med kollegor från hela landet
  • Söka stipendium när sådana finns

Årsavgiften är 250 kronor. Betalas in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6 . Var noga med att ange ditt fullständiga namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS

Hör gärna av er med frågor, funderingar och förslag!
Många hälsningar FRS styrelse reuma.sverige@gmail.com

Stipendiat

Stipendiet 2019 delades ut av Novartis på Reumadagarna i Falun till Leg. Sjuksköterska Sara Brolin, Karolinska Universitetssjukhuset och till Leg Sjuksköterska Ann-Sofie Sjö, Sahlgrenska Sjukhuset. Stipendiaterna får dela på 50 000kr. Sara Brolin får stipendiet för sitt arbete med att beskriva vilken information patienter med antineutrofil cytoplasmatisk antikroppsassocierad vaskulit har behov av i kontakt med sin reumatologmottagning. Ann-Sofie Sjö får stipendiet för sitt arbete med att undersöka hur personer med reumatiska inflammatoriska sjukdomar upplever och hanterar sin livssituation samt hur de erfar kontakten med sjukvården

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"