Föreningen Reumasjuksköterskor i Svergies logotyp
Välkommen till Föreningen Remasjuksköterskor i Sverige Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige
Vår

Nominering till Årets Reumasjuksköterska 2020

Passa på att nominera din kollega till Årets Reumasjuksköterska!!

Årets Reumasjuksköterska

Novartis bjuder på sjuksköterske-möte 21-22 nov-19

Inbjudan

Save The Date

Nästa års utbildningsdagar äger rum i Lund 23-24 april

Reumatologiutbildning för sjuksköterskor, 15 hp, avancerad nivå

Mer info

Ordförande har ordet

Läs information från vår ordförande

Ordförande har ordet juli-19.docx

Årets Reumasjuksköterska 2019

De nominerade var: Helene Björkesten, Uppsala Elna Haglund, Skåne Christina Ljung, Göteborg Karin Ekström, Skåne Ulrika Åström, Sunderby

motivering-arets-reumasjukskoterska-2019.docx
Priset gick till Ulrika Åström

Valentina Bala

Vår ordförande uppmärksammas för sin forskning, här hittar du länk till hennes avhandling! Hon har genom kvalitativa studier kartlagt hur patienter med svår ledgångsreumatism upplever vården. Patienterna har bland annat vittnat om bristande kontinuitet och en känsla av att inte bli tillräckligt sedda eller förstådda.

Valentina Bala
Valentina Bala

Hälsosamma levnadsvanor

Nu är modellen för Levnadsvanearbete inom reumatologi klar!

Hälsosamma levnadsvanor

EULAR HP online-kurs

EULARs on-line kurs för hälsoprofessioner

EULAR HP online-kurs

Bli medlem i FRS!

Vad får man för medlemsavgiften?

  • Reducerad avgift på studiedagarna
  • Inbjudan till nätverksträffar
  • Kontakt med kollegor från hela landet
  • Söka stipendium när sådana finns

Årsavgiften är 250 kronor. Betalas in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6 . Var noga med att ange ditt fullständiga namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS

Hör gärna av er med frågor, funderingar och förslag!
Många hälsningar FRS styrelse reuma.sverige@gmail.com

Stipendiat

Stipendiet 2018 delades av Novartis på Reumadagar i Uppsala till Leg. Sjuksköterska Ellen Landgren, för att hon med ett personcentrerat och evidensbaserat arbetssätt undersöker: Patienters erfarenheter av hur livet och vardagen förändras under första året med diagnosen Reumatoid artrit, samt deras förväntningar på vård och behandling. Skånes Universitetssjukhus i Lund

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"