Föreningen Reumasjuksköterskor i Svergies logotyp
Välkommen till Föreningen Remasjuksköterskor i Sverige Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Hälsosamma levnadsvanor

Nu är modellen för Levnadsvanearbete inom reumatologi klar!

Hälsosamma levnadsvanor

Sjuksköterskedagarna

Den 25-26 november 2020 äger Sjuksköterskedagarna rum i Stockholm. Temat för konferensen är "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad"

Temat är inspirerat av att Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt 2020 till sjuksköterskornas och barnmorskornas år. WHO motiverar året med att sjuksköterskornas arbete i hela världen är avgörande för såväl hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård. 

Just nu går det inte att länka till deras sida

 

 

Årets Reumasjuksköterska 2019

De nominerade var: Helene Björkesten, Uppsala Elna Haglund, Skåne Christina Ljung, Göteborg Karin Ekström, Skåne Ulrika Åström, Sunderby

motivering-arets-reumasjukskoterska-2019.docx
Priset gick till Ulrika Åström

Bli medlem i FRS!

Vad får man för medlemsavgiften?

  • Reducerad avgift på studiedagarna
  • Inbjudan till nätverksträffar
  • Kontakt med kollegor från hela landet
  • Söka stipendium när sådana finns

Årsavgiften är 250 kronor. Betalas in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6 . Var noga med att ange ditt fullständiga namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS

Hör gärna av er med frågor, funderingar och förslag!
Många hälsningar FRS styrelse reuma.sverige@gmail.com

Stipendiat

Stipendiet 2019 delades ut av Novartis på Reumadagarna i Falun till Leg. Sjuksköterska Sara Brolin, Karolinska Universitetssjukhuset och till Leg Sjuksköterska Ann-Sofie Sjö, Sahlgrenska Sjukhuset. Stipendiaterna får dela på 50 000kr. Sara Brolin får stipendiet för sitt arbete med att beskriva vilken information patienter med antineutrofil cytoplasmatisk antikroppsassocierad vaskulit har behov av i kontakt med sin reumatologmottagning. Ann-Sofie Sjö får stipendiet för sitt arbete med att undersöka hur personer med reumatiska inflammatoriska sjukdomar upplever och hanterar sin livssituation samt hur de erfar kontakten med sjukvården