Föreningen Reumasjuksköterskor i Svergies logotyp
Välkommen till Föreningen Remasjuksköterskor i Sverige Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Utbildningsdagar 2021

Under denna vår har inget varit som vanligt. Pga Covid 19 fick vi ställa in våra utbildningsdagar 2020. Styrelsen planerar nu för att 2021 års utbildningsdagar. Vi planerar för utbildningsdagarna skall vara i Lund 2021.

Årsmöte 2020

Årsmötet kommer att hållas digitalt den 12 november 1700. Kallelse med länk kommer att skickat ut via mail till  alla medlemmar. Om du är medlem och inte fått kallelse, maila Therese Tiderman therese.tiderman@lvn.se 

Styrelsen

Hälsosamma levnadsvanor

Nu är modellen för Levnadsvanearbete inom reumatologi klar!

Hälsosamma levnadsvanor

Årets Reuma sjuksköterska 2020

Årets reuma sjuksköterska 2020 skulle ha presenteras på utbildningsdagarna i april. Tyvärr blev det inte så. Vi kommer snart att publicera namnet här. 

Årets Reumasjuksköterska 2019

De nominerade var: Helene Björkesten, Uppsala Elna Haglund, Skåne Christina Ljung, Göteborg Karin Ekström, Skåne Ulrika Åström, Sunderby

motivering-arets-reumasjukskoterska-2019.docx
Priset gick till Ulrika Åström

Ny hemsida

Svensk sjuksköterskeförening bygger ny hemsida. Vi kommer att ändra vår hemsida senare i höst. Ber om ursäkt för ev kommande strul under övergångsperiod.

Bli medlem i FRS!

Vad får man för medlemsavgiften?

  • Reducerad avgift på studiedagarna
  • Inbjudan till nätverksträffar
  • Kontakt med kollegor från hela landet
  • Söka stipendium när sådana finns

Årsavgiften är 250 kronor. Betalas in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6 . Var noga med att ange ditt fullständiga namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS

Hör gärna av er med frågor, funderingar och förslag!
Många hälsningar FRS styrelse reuma.sverige@gmail.com

Stipendiat

Stipendiet 2019 delades ut av Novartis på Reumadagarna i Falun till Leg. Sjuksköterska Sara Brolin, Karolinska Universitetssjukhuset och till Leg Sjuksköterska Ann-Sofie Sjö, Sahlgrenska Sjukhuset. Stipendiaterna får dela på 50 000kr. Sara Brolin får stipendiet för sitt arbete med att beskriva vilken information patienter med antineutrofil cytoplasmatisk antikroppsassocierad vaskulit har behov av i kontakt med sin reumatologmottagning. Ann-Sofie Sjö får stipendiet för sitt arbete med att undersöka hur personer med reumatiska inflammatoriska sjukdomar upplever och hanterar sin livssituation samt hur de erfar kontakten med sjukvården