Foto: Malin Lundqvist Ståhl

Aktuellt

Vad händer i företagshälsovårdsvärlden och på vilket sätt är riksföreningen delaktig? Allt detta kan du hitta här

Aktuellt
vinterlandskap

Om oss

Vi är en förening med medlemmar verksamma inom företagshälsovård och yrkesmedicin, spridda över hela landet inom alla typer av arbetsmiljöer. Vår huvuduppgift är självklart att ta tillvara på och utveckla Företagssköterskans yrkesroll.

Om oss
Styrelsen, foto

Utbildningar/Konferenser

Utbildningar/Konferenser

Internationellt

Företagssköterskor i världen!

Internationellt

Nationella Utbildningsdagar

Riksföreningen för företagssköterskor arrangerar årligen Nationella Utbildningsdagar - dessa är öppna för alla sjuksköterskor verksamma inom verksamhetsområdena företagshälsovård eller Arbets- och miljömedicin.

Nationella Utbildningsdagar
Foto blommor och föreningslogga

Länsombud

Länsombuden - kontaktpersoner och viktiga informationskällor för alla våra medlemmar ute i landet!

Länsombud
Länsombudsansvarig

Ordförande har ordet

Företagssköterskan är en given samarbetspartner på arbetsplatsen och bidrar genom sin helhetssyn till bättre hälsa för den arbetsföra befolkningen

Ordförande har ordet

Stipendier

Den som i minst två år varit medlem i Riksföreningen för företagssköterskor och är verksam inom riksföreningens verksamhetsområde eller specialitet, kan söka stipendium ur föreningens stipendiefond

Stipendier

Följ oss

Kalendarium

Se var nästa intressanta aktivitet för företagssköterskor anordnas! Följ länken nedan:

Utbildningar/Konferenser
Deltagare vid föreläsning NU 2014

Företagssköterskan: Nr 4 Ute nu!

Bli medlem och få den direkt hem i brevlådan, eller beställ en prenumeration till din arbetsplats!

Medlemstidning nr 4 2017

Medlem?

Ta chansen du med... gå med i föreningen och påverka företagssköterskans framtida yrkesroll - tillsammans blir vi starka!

Läs mer här
Foto: Britt-Marie Nilsson, medlemsansvarig

Hur var det nu igen....

Läs mer här
FAQ medlemsavgifter

Du har väl rätt adress?

Det är viktigt att du själv meddelar oss när du flyttar eller byter arbete - riksföreningen får ingen automatisk uppdatering och vi vill ju verkligen inte att du ska gå miste om varken tidning eller inbjudan till träffar i ditt län