Bild på Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor
Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor

FÖNHs temadag 2019

Hösten 2019 kommer FÖNH att anordna två Temadagar, en för undersköterskor och en för sjuksköterskor, 3 oktober respektive 15 november.

FÖNHs temadag 2019

ÖNH-dagar i Örebro 2020

Nästa års ÖNH-dagar är 26 - 29 maj 2020

ÖNH-dagar i Örebro 2020

Norska ÖNH-föreningens seminariedagar 2019

Preliminärt program är klart. Norska ÖNH-föreningen Norsk Faggruppe for ØNH-sykepleiere, bjuder in till høstens ØNH-seminar 24-25 oktober 2019, Gardemoen

Norska ÖNH-föreningens seminariedagar 2019

Omvårdnad vid öron-, näs- och halssjukdomar. 7.5 hp, HT 2019

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder en, i Sverige, unik utbildning inom öron-, näs-och halsområdet för sjuksköterskor. Kursen ger deltagaren kunskap om olika sjukdomstillstånd samt betydelsen av personcentrerad omvårdnad. Kursen ger även förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets-och förbättringsprojekt. Nu är det dags att anmäla sig till 2019 års tillfälle av kursen.

Omvårdnad vid öron-, näs- och halssjukdomar. 7.5 hp, HT 2019

ÖNH-kurs Västsverige

ÖNH-utbildningen är en grundläggande utbildning inom öron, näsa och hals för vårdpersonal och pågår under ett år.

ÖNH-kurs Västsverige

Västsvensk ÖNH-utbildning för sjukvårdspersonal - Avancerad kurs inom Trakeostomivård

Nätbaserad kurs för sjuksköterskor som arbetar med patienter med trakealkanyl. Region Västra Götaland & Region Hlland

Västsvensk ÖNH-utbildning för sjukvårdspersonal - Avancerad kurs inom Trakeostomivård

ÖNH-dagar Malmö 2019

Stort varmt tack till alla som deltog vid årets ÖNH-dagar i Malmö april 2019. Sveriges viktigaste vetenskapliga kongress och mötesforum inom öron-, näs- och halssjukdomar samt huvud- och halskirurgi!

ÖNH-dagar Malmö 2019

Stipendier

Årets stipendiater presenterades i samband med FÖNHs årsmöte, torsdagen den 11 april. Malmö Live.

Stipendier

Årets ÖNH-sjuksköterska

FÖNH kunde tillsammans med Atos Medical AB presentera Årets ÖNH-sjuksköterska i samband med ÖNH-dagarna i Malmö.

Årets ÖNH-sjuksköterska

GDPR-lagen

Personuppgiftspolicy Personuppgiftshanteringen på Specialistföreningen för Öron-, Näs och Halssjuksköterskors, FÖNH, hemsida sker i enlighet med EU:s dataskyddförordning GDPR, General Data Protection Regulation som blev svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen, PuL.

GDPR-lagen

Ny mailadress

FÖNH har bytt ut vår e-post till: kontakt.fonh@gmail.com

Ny mailadress

Ny logga för FÖNH

Var med och skapa ny logotyp till FÖNH! FÖNH utlyser tävling som går ut på att designa ny namnlogotyp till föreningen. Skissa förslag och skicka till fonh@home.se senast 28 februari 2018. Skriv vem/vilka som designat och kontaktuppgifter. Priser utlovas till vinnande förslag.

Ny logga för FÖNH

Omvårdnad

Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för... Läs SSFs skrift Omvårdnad - en fråga på liv och död.

Omvårdnad

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Företrädare för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi (SFOHH), Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva) och Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor (FÖNH) har tillsammans med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) arbetat fram ett material som beskriver idag bästa kända sätt att utföra trakeotomi och vårda den trakeostomerade patienten.

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Kompetensbeskrivning för ÖNH sjuksköterskor

Arbete pågår just nu med att göra en ny kompetensbeskrivning för ÖNH-sjuksköterskor. Beräknas vara klart under hösten 2019. Vår ambition är att på nationell nivå klargöra öron-, näs- och halssjuksköterskans kompetensområden och att kunna fungera som stöd åt lärosäten, kollegor och verksamhetschefer. Kompetensbeskrivningens främsta syfte är att bidra till en god, säker och jämlik öron-, näsa- och halssjukvård. Den nuvarande kompetensbeskrivningen för ÖNH sjuksköterskor finns fortfarande att beställa gratis från FÖNH.

Kompetensbeskrivning för ÖNH sjuksköterskor

ÖNH Broscher

ÖNH Broscher

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet.

Ordförande har ordet

Specialistföreningen för Öron-, Näs och Halssjuksköterskor

Specialistföreningen för Öron-, Näs och Halssjuksköterskor

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Bli medlem

Som medlem i FÖNH har du möjlighet att till ett reducerat pris delta i årliga studiedagar samt temadag som föreningen arrangerar.

Bli medlem
vänskap

Kontakta oss

Kontakta oss

Nationella rekommendationer för trakeotomivård

Länk till LÖF