Styrelsen 2018

Medlem

Bli medlem i SFSD!

Här kan du ansöka om medlemskap

Diabetesvård- en askungesaga i svensk vård

Ny debattartikel från SFSD

Årets diabetessjuksköterska 2017  Ann-Cathrine Wiklander

Ann-Cathrine Wiklander, Österåsens Hälsohem i Sollefteå, är Årets Diabetessjuksköterska

Utnämningen gjordes vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, seminariedagar i Stockholm 19-20 april 2018.
Ann-Cathrine Wiklander

Fem typer i stället för två kan ge bättre medicinering och färre följdsjukdomar

Ny klassificering av diabetessjukdomar

Diabetespatienter kan få bättre vård om klassificeringen ändras till fem grupper i stället för två, visar ny diabetesforskning.
Leif Groop

Förslag om patientavgifter för diabeteshjälpmedel

Västerbottens läns landsting planerar att ta ut en patientavgift för kontinuerliga glukosmätare.

SFSD protesterar

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet

Kalendarium

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Nationella Riktlinjer för diabetesvård 2015

Synpunkter från SFSD

Nationella Riktlinjer för diabetesvård 2015