Medlem

Bli medlem i SFSD!

Här kan du ansöka om medlemskap

Årets diabetessjuksköterska

Dags att nominera årets diabetessjuksköterska 2019.

senast den 20/3 2020 vill vi ha din motivering

Symposium

Nu kan du anmäla dig till vårens symposium.

Boka in 23-24 april 2020
Symposium

TLV:s rapport för kartläggning av diabeteshjälpmedel.

TLV:s rapport av regionernas upphandling och användning av insulinpumpar och glukosmoniteringssystem.

Rapporten visar på olikheter mellan regionerna vilka insulinpumpar som förskrivs och i vilken utsträckning.

Årets diabetessjuksköterska 2018 Marie Lindström

Årets diabetessjuksköterska 2018 Marie Lindström

Nationell rekommendation om MiniMed 670G publicerad

NT-rådets yttrande till landstingen angående MiniMed 670G och liknande hybrid closed loop-pumpar

NT-rådets yttrande till landstingen

LEDTAL för diabetessjuksköterskor

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi utarbetat ledtal för diabetessjuksköterskor.

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi utarbetat ledtal för diabetessjuksköterskor.
Omslag ledtal för diabetessjuksköterskor

Broschyr om subcutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
Del av omslag för broschyren subkutana injetioner för barn och vuxna med diabetes

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Webbutbildning - Äldre med diabetes