Välkommen

Nationellt nätverk för Demenssjuksköterskor är en sammanslutning av demenssjuksköterskor som är verksamma i övergripande och samordnande funktioner inom såväl kommuner, landsting, regioner som privata verksamheter.

Välkommen till nytt seminarium i Malmö 27-28 september 2017!

Hej alla 569 medlemmar i Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor. Så är det äntligen dags igen! Det känns verkligen inspirerande att få bjuda in er till vårt sjätte seminarium den 27-28 september 2017. Under två stimulerande dagar får du lyssna till de främsta specialisterna som delar med sig av ny och spännande forskning och kunskap inom området samt utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Vi har bland annat glädjen att få lyssna till Miia Kivipelto, professor i geriatrik vid Karolinska institutet. Miia Kivipelto kommer att prata om sin senaste forskning kring hur vi kan förebygga minnesproblem och demens. Vidare kommer representanter från forskargruppen Ceder vid Linköpings universitet att prata om olika perspektiv kring hur det kan upplevas att leva med en demenssjukdom. Värd för seminariet är geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Vi hoppas att få träffa er under dessa dagar i Malmö, välkommen! Caroline Skog Edlund, Kerstin Ring, Sölve Elmståhl och Beth Dahlrup. P.S. Har du inte anmält dig än så har du tid på dig till och med den siste maj för att knappa in din anmälan till rabatterat pris. Därefter gäller fullt pris.

Anmäl dig här till seminariet!

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet

Kunskapsbank

Kunskapsbank för geriatrik är samlad och granskad information särskilt riktad till vård- och omsorgspersonal.

Kunskapsbank om demens