ASTA-dagarna

2017 ses vi i Trollhättan den 30 - 31 mars!

http://www.astadagarna.se/

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret har byggts upp av professionella yrkesgrupper och är ett verktyg som kan ge astma och KOL vården i Sverige stora möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Luftvägsregistret innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat.

Luftvägsregistret

- ASTA på Facebook

- Nu finns ASTA som en sluten grupp på Facebook med möjlighet för medlemmarna --att utbyta erfarenheter och dela med sig av tips på intressant inom ämnesområdet!

Allergikonsulenterna

Läs om hur landets allergikonsulenter arbetar!

Allergikonsulenter

ERNA

European respiratory nurses association (ERNA) är ett nätverk för nationella sjuksköterskeorganisationer verksamma inom astma, allergi och KOL området i Europa.

ERNA

Följ oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Medlem

Bli medlem i ASTA! Mer information finner du här.

Medlemskap

ASTA:s kalendarium

Är du disputerad?

ASTA vill skapa en förteckning över disputerade medlemmar, läs mer!

Disputerade inom området

Lediga jobb

Här hittar du lediga tjänster.

Lediga jobb

ASTA in english

Om ASTA på engelska

ASTA in english.