ASTA-dagarna 2020 Uppskjutna pga Covid-19

ASTA-dagarna 2020 Uppskjutna pga Covid-19

Fungerar och efterlevs de Nationella Riktlinjerna?

Läs utvärderingen!

Nytt

Mångkulturellt arbete

Vill du vara med i en arbetsgrupp om mångkulturellt arbete?

Arbetsgrupper

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret har byggts upp av professionella yrkesgrupper och är ett verktyg som kan ge astma och KOL vården i Sverige stora möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Luftvägsregistret innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat.

Luftvägsregistret

Är du disputerad?

ASTA arbetar med att skapa en förteckning över disputerade inom området astma, allergi och KOL. Lä mer!

Disputerade inom området

- ASTA på Facebook

- Nu finns ASTA som en sluten grupp på Facebook med möjlighet för medlemmarna --att utbyta erfarenheter och dela med sig av tips på intressant inom ämnesområdet!

Allergikonsulenterna

Läs om hur landets allergikonsulenter arbetar!

Allergikonsulenter

Följ oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Medlem

Bli medlem i ASTA! Mer information finner du här.

Medlemskap

Utb./Kalender

Utb./Kalender

Riktlinjer och vårddokument

Vårdprogram, riktlinjer och ASTA:s egna omvårdnadsdokument hittar du här!

Arbetsgrupper

Lediga jobb

Här hittar du lediga tjänster.

Lediga jobb

Medlemsavgift!

VI SAKNAR MEDLEMSAVGIFTEN FRÅN MÅNGA AV VÅRA MEDLEMMAR, SNÄLLA VET DU MED DIG ATT DU INTE BETALT ÅRETS MEDLEMSAVGIFT GÖR DET BUMS. VI VILL INTE MISTA DIG SOM MEDLEM, DU ÄR VIKTIG FÖR OSS!! Om du av någon anledning inte längre vill vara med i föreningen, kontakta vår medlemsansvariga Eva Palmebjörk på medlem.ssos@gmail.com

Bild på emblem ssos