Covid-19 - astma, allergi och KOL

Covid-19 - astma, allergi och KOL

ASTA-dagarna 2020 Uppskjutna pga Covid-19

ASTA-dagarna 2020 Uppskjutna pga Covid-19

Spacersammanställning

Spacersammanställning

Fungerar och efterlevs de Nationella Riktlinjerna?

Läs utvärderingen!

Nytt

Mångkulturellt arbete

Vill du vara med i en arbetsgrupp om mångkulturellt arbete?

Arbetsgrupper

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret har byggts upp av professionella yrkesgrupper och är ett verktyg som kan ge astma och KOL vården i Sverige stora möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Luftvägsregistret innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat.

Luftvägsregistret

Är du disputerad?

ASTA arbetar med att skapa en förteckning över disputerade inom området astma, allergi och KOL. Lä mer!

Disputerade inom området

- ASTA på Facebook

- Nu finns ASTA som en sluten grupp på Facebook med möjlighet för medlemmarna --att utbyta erfarenheter och dela med sig av tips på intressant inom ämnesområdet!

Allergikonsulenterna

Läs om hur landets allergikonsulenter arbetar!

Allergikonsulenter

Följ oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Medlem

Bli medlem i ASTA! Mer information finner du här.

Medlemskap

Utb./Kalender

Utb./Kalender

Riktlinjer och vårddokument

Vårdprogram, riktlinjer och ASTA:s egna omvårdnadsdokument hittar du här!

Arbetsgrupper

Lediga jobb

Här hittar du lediga tjänster.

Lediga jobb