ASTA-dagarna2018

ASTA-dagarna 2018 hålls i Karlstad den 19 - 20 april! Väl mött!

ASTA-dagarna i Karlstad

Nyhet!

Nu kan du nominera en engagerad kollega till att bli Årets ASTA! Utnämningen kommer att ske på ASTA-dagarna i Karlstad.

ASTA - utb.dagar

Upprop för bättre astma/allergivård

Upprop för bättre astma/allergivård

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret har byggts upp av professionella yrkesgrupper och är ett verktyg som kan ge astma och KOL vården i Sverige stora möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Luftvägsregistret innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat.

Luftvägsregistret

Är du disputerad?

ASTA arbetar med att skapa en förteckning över disputerade inom området astma, allergi och KOL. Lä mer!

Disputerade inom området

- ASTA på Facebook

- Nu finns ASTA som en sluten grupp på Facebook med möjlighet för medlemmarna --att utbyta erfarenheter och dela med sig av tips på intressant inom ämnesområdet!

Allergikonsulenterna

Läs om hur landets allergikonsulenter arbetar!

Allergikonsulenter

ERNA

European respiratory nurses association (ERNA) är ett nätverk för nationella sjuksköterskeorganisationer verksamma inom astma, allergi och KOL området i Europa.

ERNA

Följ oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Medlem

Bli medlem i ASTA! Mer information finner du här.

Medlemskap

Riktlinjer och vårddokument

Vårdprogram, riktlinjer och ASTA:s egna omvårdnadsdokument hittar du här!

Arbetsgrupper och dokument

ASTA:s kalendarium

Lediga jobb

Här hittar du lediga tjänster.

Lediga jobb