ASTA-dagarna 2020

ASTA-dagarna 2020

Fungerar och efterlevs de Nationella Riktlinjerna?

Läs utvärderingen!

Nytt

Mångkulturellt arbete

Vill du vara med i en arbetsgrupp om mångkulturellt arbete?

Arbetsgrupper

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret har byggts upp av professionella yrkesgrupper och är ett verktyg som kan ge astma och KOL vården i Sverige stora möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Luftvägsregistret innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat.

Luftvägsregistret

Är du disputerad?

ASTA arbetar med att skapa en förteckning över disputerade inom området astma, allergi och KOL. Lä mer!

Disputerade inom området

- ASTA på Facebook

- Nu finns ASTA som en sluten grupp på Facebook med möjlighet för medlemmarna --att utbyta erfarenheter och dela med sig av tips på intressant inom ämnesområdet!

Allergikonsulenterna

Läs om hur landets allergikonsulenter arbetar!

Allergikonsulenter

Följ oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Medlem

Bli medlem i ASTA! Mer information finner du här.

Medlemskap

Utb./Kalender

Utb./Kalender

Riktlinjer och vårddokument

Vårdprogram, riktlinjer och ASTA:s egna omvårdnadsdokument hittar du här!

Arbetsgrupper

Lediga jobb

Här hittar du lediga tjänster.

Lediga jobb

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"