Rapport från Riksforum - våra årliga fortbildningsdagar

Vår årliga konferensen ägde rum 13–14 september och ett hundratal deltagare lät sig inspireras av temat God omvårdnad. Engagemanget var stort när föreläsningar kring aktuella omvårdnadsområden varvades med intensivt mingel med deltagande utställare och sjuksköterskekollegor från hela landet.

Läs mer om konferensen

Lyssningstips: Podd om läkemedel och äldre

Lyssna på specialister som samtalar kring utmaningarna med läkemedelsbehandling till äldre människor och hur vi kan arbeta för att förebygga läkemedelsutlösta besvär och skador, i Socialstyrelsens podd På djupet. Podden fördjupar viktiga frågor inom vård och omsorg. Avsnitt 42 handlar om äldre och läkemedel. Trots olika förbättringsarbeten är det fortfarande vanligt att äldre människor i Sverige behöver sjukhusvård på grund av läkemedelsrelaterade problem. Det kan vara för höga doser, olämpliga preparat, interaktioner och biverkningar. I avsnittet medverkar Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi, Cecilia Lenander, apotekare, och Catharina Burman, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Det här gör vi

Om 15 år beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och dess sjukdomar och inte minst omvårdnad av äldre personer. Denna utveckling både möjliggör och ställer höga krav på utvecklingen av kvaliteten i vård, omsorg och utbildning, där specialistsjuksköterskan inom vård av äldre har en viktig funktion. Läs mer om Riksföreningens arbete.

Om Riksföreningen

Riksföreningens remissvar

Riksföreningen deltar nationellt i debatten om utvecklingen av den äldre människans hälsa, vård och omsorg. Styrelsen tar emot remisser från bl.a. Socialstyrelsen, regeringen och andra aktörer. Att besvara dessa remisser är en viktig del i arbetet med att föra fram våra synpunkter och våra frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade 2012-2017.

Remissvar

Följ oss

Var med och påverka

Riksföreningen vill synliggöra sjuksköterskans kompetens för äldres hälsa och välbefinnande. Vi skapar forum där sjuksköterskor kan lära av varandra och samarbetar med bl.a. Svensk sjuksköterskeförening. Vi sprider kunskap både till sjuksköterskor och till beslutsfattare om hur evidens- och erfarenhetsbaserad omvårdnad kan användas. Vi deltar i den nationella debatten och är remissinstans åt Socialstyrelsen, regeringen med flera. I allt detta kan du bidra, med din kunskap och dina synpunkter. Välkommen som medlem!

Bli medlem

Omvårdnad.se

Vår kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"