Välkommen till Riksforum - våra årliga fortbildningsdagar

Årets Riksforum går av stapeln 13-14 september och lyfter det viktiga temat God Omvårdnad. Under dessa dagar får du fortbildning inom bland annat demens, sårbehandling, yrkesrollen och det viktiga teamarbetet. Ta del av inspirerande föreläsningar, nya rön, workshops, utställare och kvällsmingel, och nätverka med sjuksköterskekollegor från hela landet. Som medlem i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård får du 500 kr rabatt på alla priser, även "boka tidigt"-priserna. Välkommen med din anmälan!

Mer information och anmälan till Riksforum 2018 (öppnas i nytt fönster)

Lyssningstips: Podd om läkemedel och äldre

Lyssna på specialister som samtalar kring utmaningarna med läkemedelsbehandling till äldre människor och hur vi kan arbeta för att förebygga läkemedelsutlösta besvär och skador, i Socialstyrelsens podd På djupet. Podden fördjupar viktiga frågor inom vård och omsorg. Avsnitt 42 handlar om äldre och läkemedel. Trots olika förbättringsarbeten är det fortfarande vanligt att äldre människor i Sverige behöver sjukhusvård på grund av läkemedelsrelaterade problem. Det kan vara för höga doser, olämpliga preparat, interaktioner och biverkningar. I avsnittet medverkar Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi, Cecilia Lenander, apotekare, och Catharina Burman, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Det här gör vi

Om 15 år beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och dess sjukdomar och inte minst omvårdnad av äldre personer. Denna utveckling både möjliggör och ställer höga krav på utvecklingen av kvaliteten i vård, omsorg och utbildning, där specialistsjuksköterskan inom vård av äldre har en viktig funktion. Läs mer om Riksföreningens arbete.

Om Riksföreningen

Riksföreningens remissvar

Riksföreningen deltar nationellt i debatten om utvecklingen av den äldre människans hälsa, vård och omsorg. Styrelsen tar emot remisser från bl.a. Socialstyrelsen, regeringen och andra aktörer. Att besvara dessa remisser är en viktig del i arbetet med att föra fram våra synpunkter och våra frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade 2012-2017.

Remissvar

Följ oss

Var med och påverka

Riksföreningen vill synliggöra sjuksköterskans kompetens för äldres hälsa och välbefinnande. Vi skapar forum där sjuksköterskor kan lära av varandra och samarbetar med bl.a. Svensk sjuksköterskeförening. Vi sprider kunskap både till sjuksköterskor och till beslutsfattare om hur evidens- och erfarenhetsbaserad omvårdnad kan användas. Vi deltar i den nationella debatten och är remissinstans åt Socialstyrelsen, regeringen med flera. I allt detta kan du bidra, med din kunskap och dina synpunkter. Välkommen som medlem!

Bli medlem

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet