Riksforum 2019 - våra årliga fortbildningsdagar

Boka redan nu in datumet för 2019 års Riksforum, som går av stapeln 19-20 november i Stockholm. Mer information kommer inom kort! Vår senaste konferens ägde rum 13–14 september 2018 och ett hundratal deltagare lät sig inspireras av temat God omvårdnad. Engagemanget var stort när föreläsningar kring aktuella omvårdnadsområden varvades med intensivt mingel med deltagande utställare och sjuksköterskekollegor från hela landet.

Läs mer om Riksforum 2018

Det här gör vi

Om 15 år beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och dess sjukdomar och inte minst omvårdnad av äldre personer. Denna utveckling både möjliggör och ställer höga krav på utvecklingen av kvaliteten i vård, omsorg och utbildning, där specialistsjuksköterskan inom vård av äldre har en viktig funktion. Läs mer om Riksföreningens arbete.

Om Riksföreningen

Riksföreningens remissvar

Riksföreningen deltar nationellt i debatten och utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg för äldre människor och människor med demenssjukdom. Styrelsen tar emot remisser från flera aktörer, bland andra Socialstyrelsen och regeringen. Att besvara dessa remisser är en viktig del i arbetet med att föra fram våra synpunkter och våra frågor.

Remissvar

Lyssningstips: Podd om läkemedel och äldre

Lyssna på specialister som samtalar kring utmaningarna med läkemedelsbehandling till äldre människor och hur vi kan arbeta för att förebygga läkemedelsutlösta besvär och skador, i Socialstyrelsens podd På djupet. Podden fördjupar viktiga frågor inom vård och omsorg. Avsnitt 42 handlar om äldre och läkemedel. Trots olika förbättringsarbeten är det fortfarande vanligt att äldre människor i Sverige behöver sjukhusvård på grund av läkemedelsrelaterade problem. Det kan vara för höga doser, olämpliga preparat, interaktioner och biverkningar. I avsnittet medverkar Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi, Cecilia Lenander, apotekare, och Catharina Burman, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Följ oss

Var med och påverka

Riksföreningen vill synliggöra vikten av sjuksköterskans kompetens för hälsa och välbefinnande hos äldre människor och människor med demenssjukdom. Vi skapar forum där sjuksköterskor kan lära av varandra och samarbetar med bland andra Svensk sjuksköterskeförening. Vi sprider kunskap både till sjuksköterskor och till beslutsfattare om hur evidens- och erfarenhetsbaserad omvårdnad kan användas. Vi deltar i den nationella debatten och kunskapsspridningen, och är remissinstans åt Socialstyrelsen, regeringen med flera. I allt detta kan du bidra, med din kunskap och dina synpunkter. Välkommen som medlem!

Bli medlem

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"