Bild på publikationser som finns i Svensk sjuksköterskeförenings webbutik

Webbutik

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Du kan beställa våra produkter från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik som sköts av Stjärndistribution. Du kan också göra beställningar via mejl till order@sdist.se

Stjärndistributions kundtjänst når du på telefon: 0290-76 76 76.

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.